METODIKA

Při práci pro naše klienty postupujeme podle unikátní metody 360°Consulting,
která stojí na pěti pilířích:

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho konkrétní situaci a potřeby.

1. Analýza

Komplexní rozbor konkurenčního prostředí, analýza působení společnosti v online prostředí, analýza dat a následná identifikace SWOT

2. Strategie

Navržení krátkodobé a dlouhodobé strategie společnosti. Součástí strategie jsou detaily typu: typ komunikace dle segmentovaných dat, správný mix platforem, navržení cílů pro jednotlivé platformy a jejich rolí, atd.

3. Implementace

Implementace strategie a externí správa jednotlivých platforem/kampaní

4. Delegace

Možné předání řízení kampaní a obsahu na interní zaměstnance (včetně jejich zaškolení a podpory)

5. Podpora

Pravidelná podpora pro zajištění nastavených změn, kontrola, monitoring a vyhodnocování. Řešení nových skutečností a případná úprava či změna strategie