Proč byl rok 2020 zlomový pro digitál a e-commerce
v ČR a co můžeme očekávat v roce 2021

5. 2. 2021 | Vojtěch Lambert

Rok 2020 v trendech a číslech v ČR

V důsledku koronavirových opatření došlo k významné změně chování zákazníků. Až 24 % ve studii APEK uvedlo, že zcela změnili svůj způsob nakupování a dnes nakupují více na internetu. Nejvíce pak rostly meziročně oblasti potravin, léků a nábytku a bytových doplňků. Podle Heuréky pak narostly prodeje jídla a nápojů online o 45 % meziročně. O změnách chování zákazníků mluví také to, že se zvýšil podíl využívání plateb přes internet. Platbu platební kartou online využilo za poslední rok 47 % všech uživatelů, tj růst o 5 %. Dříve velmi oblíbenou dobírku využilo už jen 9 % (tj. snížení o 5 % meziročně). O změně nákupního chování zákazníků, z důvodu pandemie covid-19, jsem se také více rozepsal v nedávném článku tady.

Zdroj: E-commerce study 2020, APEK

To, že se e-commerce a celému digitálnímu prostředí mimořádně dařilo, je vidět i na studii od McKinsey & Company, kteří deklarují růst aktivních uživatelů internetu na 83 %, tedy o úctyhodných 20 % meziročně. Česká republika se tak řadí mezi nejvíce „digitální“ země v rámci CEE – dostalo se tak i například před Polsko (78% penetrace trhu) nebo Maďarsko (75% penetrace trhu).

Zdroj: studie McKinsey & Company pro CEE

Jedním z dalších vítězů pandemie jsou jednoznačně sociální sítě. Dle zveřejněné studie došlo meziročně k růstu stráveného času o 16 minut (tj. více jak 10% meziroční růst). V průměru tak tráví Češi na sociálních sítích 159 minut denně a více jak 46 % všech pak u nich stráví více než dvě hodiny.

Při pohledu na hledanost sociálních sítí vidíme stále nejvíce dominantní YouTube a Facebook. Vítězem první (jarní) vlny koronaviru se těší Facebook, naopak v druhé podzimní/zimní vlně roku 2020 se do popředí hledanosti dostal YouTube. Velmi populární Instagram skončil až daleko za těmito dvěma platformami (to je z důvodu nižšího počtu uživatelů).

Zdroj: Google Trends, 31.12.2020

Při pohledu na bližší trend růstu hledanosti TikTok vidíme, jeho velice dynamický růst v průběhu roku. To platforma dokládá nejen velkým přílivem nových uživatelů, ale také i spuštěním reklamních formátů v rámci České republiky.

Zdroj: Google Trends, 31.12.2020

Svět v číslech pro rok 2020

O tom, že sociální sítě a čas na nich strávených roste i ve světě dokladují například statistiky níže. Sociální sítě se staly nejrozšířenější aktivitou z pohledu stráveného času, hned za úpravou bytů. Následuje růst v sledování videí a filmů.

Jak se dařilo video obsahu tak můžeme vidět na největších streamovacích platformách. Zatímco mezi roky 2018 a 2019 trh rostl o 7,6 % předplatitelů ročně, za rok 2020 se očekává růst dvojnásobný – kolem 13 %. V dalších 4 letech se však už očekává kumulovaný růst 7 % nových uživatelů. Předpoklad je tedy, že uživatelé budou využívat více platforem najednou.

Když se zaměříme na samostatné sociální sítě, tak dle dat ke konci října Facebook zaznamenal 13% meziroční růst uživatelů na celkové číslo 2,7 miliard aktivních uživatelů. Drží tak stále první místo před YouTube s 2 miliardami uživatelů. YouTube však také zaznamenal dvojciferný růst z cca 1,7 miliard uživatelů, tj. cca 17% meziroční růst.

Rekordmanem růstu však zůstává TikTok, který uvádí celosvětově celkem 700 milionů uživatelů k polovině roku 2020 (tj. přes 200% růst za rok a půl!). I zde došlo k dramatickému růstu právě v roce 2020.

Zdroj: cnbc.com

Pokud se podíváme na e-commerce prodeje jako celek, můžeme vidět 16,5% meziroční růst celosvětově (to víceméně tedy koreluje s růstem uživatelů sociálních sítí). Největší růst pak zaznamenala střední a východní Evropa, a to 21,5%! Česká republika se tak dle tohoto výzkumu a toho provedeného McKinsey & Company dostala na špičku v rámci globálního růstu.

Výhled na 2021

Výše uvedená čísla nám jasně ukazují, že ČR se dostalo mezi tahouny digitálního růstu a uspíšilo tak přechod větší části populace do online – celkem tedy 9/10 je nyní online! Co můžeme tedy očekávat od roku 2021, kam dále se může adopce digitálních platforem a e-commerce posunout? Níže jsou 4 vybrané body dění v online, které můžeme očekávat:

 1. Mobilní platby
  Pandemie uspíšila přechod na mobilní platby a platby kreditní/debetní kartou. Zároveň pomalu roste oblíbenost alternativních způsobů plateb jako je Google Pay, Apple Pay, ale i třeba lokálních Mall Pay. Můžeme očekávat další prudký růst mobilních plateb.

 2. Další růst sociálních sítích
  Stejně jako v roce 2020, i v roce 2021 můžeme očekávat další rozšiřování využívanosti sociálních sítí a internetových platforem jako takových. Facebook a Google si upevní svoji dominanci. Další velký růst můžeme očekávat u TikTok (dnes v ČR přes 1 milion uživatelů). Reklamní formáty na této platformě jsou velice efektivní, a to i z důvodu menšího počtu stávajících inzerentů v ČR. Zajímavou platformou, která i přes přání některých marketérů nejen že neumřela, ale stále roste, je Snapchat. Ten v ČR má aktuálně kolem 900 tis uživatelů a stále roste! Navíc nabízí poměrně zajímavé reklamní formáty, které jsou dostupné i pro ČR.

 3. Další růst inzerce na internetu (a TV)
  V roce 2019 rostla inzerce na internetu meziročně o 20 %. Dá se očekávat podobný růst i v tedy i v roce 2020. Mediatypy jako jsou tisk nebo OOH naopak v roce 2020 klesaly o dvojciferná čísla. Vzhledem k tomu, že i rok 2021 bude v ČR pomalým náběhem očkování nadále poznamenán, můžeme očekávat další přesun reklamních výdajů do online a TV a růst těchto mediatypů na úkor tradičních médií.

 4. Nové reklamní formáty
  Jak i eMarketer upozorňuje, objevují se nové formy využívání AR (augmented reality) reklam, a to především díky stále sofistikovanějším mobilním zařízením. Pokud tedy hledáme co mimo klasické již zavedené digitální reklamní formáty nadále poroste, můžeme očekávat právě větší využívanost těchto nových forem reklam. Adopci je možné vidět v oblastech realit, bytových doplňků nebo oblečení.

Ano, u AR jsme zatím na začátku, ale je dobré na tuto technologii myslet, a to zejména z toho důvodu, že pro určité segmenty to může být v období pandemie covid-19 zajímavé řešení, jak převést offline zkušenost do online.