Bytový dům Letnian - BYX
Bytový dům Letnian - BYX

Bytový dům Letnian / BYX

Bytový dům Letnian - BYX

Klient: Rezidence Letňany 22 s.r.o.
Obor: Development (rezidenční projekty)
Služby: Marketing na sociálních sítích, Performance a brand kampaně, Datová analytika, UX analýza
Období spolupráce: prosinec 2022 – současnost

Název kampaně:

Navýšení leadů o 1 100 % po úpravě strategie a webu

ZADÁNÍ

Bytový dům Letnian se nachází na dynamicky se rozvíjejícím okraji hlavního města - v Praze 18. Koncept domu Letnian je založený na myšlence nabídnout poctivé kvalitní bydlení pro co nejširší skupinu lidí, kteří chtějí žít v novém vlastním bytě.

Stavba bytového domu začala v říjnu 2023, ovšem marketingové aktivity a propagace projektu byly spuštěny už v listopadu 2022. Vzhledem k nepříznivým podmínkám v ekonomice pro pořízení nového bytu v dané době vznikl pro bytový dům Letnian program BYX, který prosazuje nový způsob, jak se dostat k vlastnickému bydlení skrze řešení rent-to-buy (někdy také jako rent-to-own nebo odložená hypotéka). Program BYX, který vznikl díky partnerství stavební a developerské skupiny SYNER Group a investiční skupiny KAPRAIN, umožňuje pořízení bytu nyní a doplacení jeho plné kupní ceny až za několik let.

Před zahájením stavby bytového domu bylo potřeba prodat určitý počet bytů, aby se mohlo začít stavět. Cílem kampaní bylo získat co nejvíce potenciálních zájemců o byt v projektu Letnian, ať už s využitím programu BYX nebo i bez něj.

Bytový dům Letnian - BYX

VÝZVA

V nepříznivé tržní ekonomické situaci jsme potřebovali prodat několik desítek bytů, ať už jednotlivcům, rodinám nebo i menším či větším investorům. V době spuštění marketingových aktivit byly vysoké úrokové sazby hypoték a proto hodně lidí čekalo s pořízením nového bydlení.

Ovšem po nastavení vhodné komunikační strategie a úpravách na webových stránkách se podařilo již od prvního měsíce získat v průměru 10x více leadů, než před spuštěním aktivit LCG New Media.

Bytový dům Letnian - BYX

ZPRACOVÁNÍ

Jako první jsme provedli analýzu konkurence, zmapovali trh a cílové skupiny a udělali UX a obsahovou analýzu webu s doporučeními na jeho zlepšení. Cílem úprav webu bylo zaměřit se na větší komunikaci a prezentaci samotného bydlení a mírně upozadit komunikaci programu BYX.

Poté jsme navrhli novou strategii pro kampaně v Google Ads a Skliku, přidali jsme remarketingové kampaně a také jsme doplnili vícero formátů pro kampaně v obsahové síti, jako bannerové a responsive formáty.

Bytový dům Letnian - BYX

Na sociálních sítích jsme upravili vizuální stránku účtů a připravili publikační plán s pravidelnými sponzorovanými příspěvky na Facebook, LinkedIn a Twitter. Dále jsme pro sociální sítě připravili leadové kampaně, kde lidé vyplnili kontaktní údaje a vybrali o jaký byt mají zájem a doplnili jsme kampaně s cílem pro navýšení návštěvnosti na webu a remarketingové kampaně.

Bytový dům Letnian - BYX

Do komunikace jsme také zapojili Sreality, pro které jsme vytvořili inzeráty na jednotlivé dispozice nabízených bytů. V průběhu kampaní jsme pak doplnili i RTB kampaně skrze DV360, kde jsme využili cílení bannerů na top plochy jako Sreality.cz, Novinky.cz a další.

Bytový dům Letnian - BYX

Celkově jsme do kampaní doplnili zajímavé formáty kreativ, jako například carousely na Facebooku nebo GIF formáty do kampaní v obsahové síti a remarketingu. Na získané leady jsme pak rozeslali sérii newsletterů obsahující nové informace ohledně projektu Letnian a programu BYX.

VÝSLEDKY

Efektivita byla hodnocena podle počtu získaných leadů, návštěvníků na webu, ceny za lead a celkového dosahu kampaní. Před převzetím kampaní pod LCG New Media kampaně generovaly cca 10 leadů měsíčně.

Všechny stanovené cíle pro počet leadů, zobrazení i návštěvy byly díky správně nastavené strategii splněny přes plán. V průměru jsme získali 100 leadů měsíčně, což je nárůst o více než 1 000 % proti předešlému nastavení s rozpočty v podobné relaci. Celkem už kampaně přinesly přes 1 300 potenciálních zájemců o bydlení.

Kampaně jsme postupně zpřesňovali, aby získané leady a byly více relevantní.

Po implementaci změn a zavedení nové strategie došlo k poklesu ceny CPA za lead o 95 %. Zároveň jsme byli schopni získávat leady v době, kdy se trh s prodejem nemovitostí dostal na bod 0 (konec roku 2022 a začátek 2023).

V kampaních a bannerech jsme se zaměřili především na komunikaci hlavních prodejních argumentů a přidané hodnoty projektu.

Za rok 2023 měly kampaně kombinovaně přes 15 milionu zobrazení a zasáhly přes milion lidí. Na Facebooku kampaně zasáhly přes 850 000 lidí a měly 4 miliony zobrazení. Přes Google Ads bylo 1,3 milionu zobrazení kampaní, přes Sklik 3,4 milionu zobrazení, přes DV360 6,8 milionu zobrazení a přes LinkedIn 360 000 zobrazení.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI IEA 2023

Bytový dům Letnian - BYX

BYX představuje možnost, jak si v Praze pořídit nový byt i v tak turbulentní době, v jaké právě žijeme. V kontrastu s nestálostí doby, program BYX nabízí jistotu fixované kupní ceny a značnou flexibilitu v její úhradě, na které má kupující až 6 let. Program typu rent-to-buy představuje na českém trhu novinku, kterou je potřeba srozumitelně komunikovat veřejnosti. Proto jsem rád, že na to máme spolehlivého partnera.

Ing. Martin Kubišta,
ředitel společnosti Rezidence Letňany 22 s.r.o.