COOKIES

Jsme společnost LCG New Media s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, IČO 059 50 660, sp. zn. C 273595.

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: info@lcgnewmedia.cz
Tel.č.: +420 606 629 455

Provozujeme web na www.lcgnewmedia.cz. Na něm pracujeme s cookies.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies používám?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají nebo abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup.

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, preferenční a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.
  • poskytovatel služby Linkedin – společnost Linkedin Ireland Unlimited, sídlem Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2 Ireland v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.
  • poskytovatel služby Leady.cz – společnost Imper CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5 v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

Dále bychom chtěli zmínit:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název Expirace Kdo má přístup k informacím Popis
_gcl_au3 měsíceTřetí strana (Google Tag Manager)Testování vlastností webu
__utma2 rokyTřetí Strana (Google)Shromažďuje data o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a data první a poslední návštěvy. Používá se Google Analytics
__utmb1 denTřetí Strana (Google)Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel vstoupil na web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu
__utmcSessionTřetí Strana (Google)Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel opustí web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu
__utmt1 denTřetí Strana (Google)Používá se k omezení rychlosti požadavků na server
__utmz6 měsícůTřetí Strana (Google)Shromažďuje data o tom, odkud uživatel přišel, jaký vyhledávač byl použit, na jaký odkaz bylo kliknuto a z jakého vyhledávacího dotazu
_dc_gtm_UA-#1 denTřetí strana (Google)Používá Správce značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics
_ga2 rokyTřetí strana (Google)Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
_gat1 denTřetí strana (Google)Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů
_gid1 denTřetí strana (Google)Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá
collectSessionTřetí strana (Google)Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály
1P_JAR30 dnůTřetí strana (Google Ads)Cílení reklam na základě zájmů projevených v předchozích interakcích.
NID6 měsícůTřetí strana (Google Ads)Cílení reklam na základě zájmů projevených v předchozích interakcích.
SSessionTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID, SAPISID2 rokyTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
ANID9 měsícůTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
SIDCC3 měsíce Třetí strana (Google Ads)Měření Návštěvy webu.
DSID5 dní Třetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
DVSessionTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
_fbp30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
_fbc30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
ATN30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
fr30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
tr30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
AA00330 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
atdmt.com30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
sid30 dnůTřetí strana (Seznam Sklik)Cílení reklamy.
retargeting30 dnůTřetí strana (Seznam Sklik)Cílení reklamy.
BizoData30 dnůTřetí strana (Linkedin)Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
BizoID30 dnůTřetí strana (Linkedin)Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
BizoNetworkPartnerIndex30 dnůTřetí strana (Linkedin)Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
BizoUserMatchHistory30 dnůTřetí strana (Linkedin)Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
bscookie30 dnůTřetí strana (Linkedin)Slouží k uložení zabezpečeného souboru cookie prohlížeče pro účely inzerce a cílení na LinkedIn
L1c30 dnůTřetí strana (Linkedin)Slouží k uložení zabezpečeného souboru cookie prohlížeče pro účely inzerce a cílení na LinkedIn
fcookie30 dnůTřetí strana (Linkedin)Slouží k ukládání zabezpečeného souboru cookie ID prohlížeče pro účely LinkedIn Advertising & Targeting
UserMatchHistory30 dnůTřetí strana (Linkedin)Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy. Slouží ke sledování návštěvníků na více webech, za účelem prezentace relevantní reklamy na základě preferencí návštěvníka.
impd_gdpr_consent 365 days Třetí strana (Leady) Registers user consents regarding the personal data.
leady_session_id End of the session Třetí strana (Leady) Random number to track the user inside the visited website.
c Never Třetí strana (Leady) Third-party cookie, random number tracking the user across websites.