Češtinářské špeky pro pokročilé

15. 4. 2021 | Lucie Zýmová

Myslíte si, že umíte česky? Zkuste následující test. Schválně, jestli dokážete odpovědět správně. A tipovačka se nepočítá. Na jeho konci najdete správné odpovědi i s vysvětlením.

 1. Sice jsem si už koupil žehličku, ale žehl_cí prkno pořád nemám.
 2. Dnešní přednáška bude mít několik t_matických celků.
 3. Nejvíc mě zaujala tam_jší architektura.
 4. „Představ si, Bára mi pořád neodpověděla!“ „Kašli na n_. Přece se j_ nebudeš doprošovat.“
 5. Případné nedostatky nám okamžitě nahla_te.
 6. „Ta Jaruna se chová pěkně namyšleně.“ „Nojo, hol_ teď bydlí ve městě.“
 7. „Žádný experimenty si teď nemůžeme dovolit, předsedo. ____ (Kór/Kord) ve mlejce.“
 8. Pokračoval ____ (jakoby / jako by) se nechumelilo.
 9. To bylo ještě ____ (před tím / předtím), než ho poznala.
 10. Tahle kampaň by mohla mít ____ (potenciální/potencionální) úspěch.
 11. „Myslím, že moje chování v opilosti je naprosto standar_ní.“
 12. „_ (díky/kvůli) tobě jsem zase přišla pozdě do práce.“
 13. Pošlete mi to _mailem.
 14. „Uvažovala jsem, že si obleču ty modré, nebo ty zelené šaty. ____ (Jaké/Které) si mám vybrat?“
 15. Je to jeho oblíbenec, takže ho neustále prot_žuje.

Řešení:

 1. Žehlicí vs žehlící

  „-icí“, tedy s krátkým „i“, tvoří účelová přídavná jména. Jak už jejich název napovídá, označují předměty, které slouží nějakému účelu.

  • žehlicí prkno, balicí papír, měřicí přístroj, čisticí prostředek
 2. Téma vs tematický

  Narozdíl od tématu, píšeme tematický (ale i tematika) vždycky s krátkým „e“.

 3. Tamní vs tamější

  Ač nás to například po vzoru rozumný/rozumnější svádí k užití tvaru s -mně, v tomhle případě to tak není. Jedná se o společný kořen „tam“, ke kterém už jen přidáváme příponu -ní a -ější.

 4. Ni vs ní a ji vs jí

  Tady si stačí zapamatovat, že krátkou verzi používáme pouze ve čtvrtém pádě. Naše věta z testu by tedy správně zněla: Kašli na ni. Přece se jí nebudeš doprošovat.

 5. Hlaste vs hlašte

  Tohle je jednoduché. Správně je vždy a jenom varianta s „S“. Platí to pro všechny výzvy k přihlášení, odhlášení, nahlášení, vyhlášení, ohlášení atd. Při použití „Š“ v rozkazovacím způsobu umře koťátko.

 6. Hold vs holt

  Pokud jste to v testu měli správně (tedy na konci s „t“), vzdávám vám hold. Holt pochází z německého halt a znamená zkrátka a dobře, tedy, ovšem či inu.

 7. Kord vs kór

  Kordy si schovejte na renesanční souboje. Pokud chcete vyjádřit nespisovnou formou slovo zejména či zvlášť, použijte tvar „kór“.

 8. Jakoby vs jako by

  V mluvené řeči doporučujeme toto slovo příliš nepoužívat, pokud se ovšem nechcete zařadit mezi tzv. jakobíny. Pro účely psaného textu si postačí zapamatovat, že když můžete „by“ v „jako by“ nahradit slovem kdyby, píše se zvlášť. V našem testu věta správně zní: Pokračoval jako by (jako kdyby) se nechumelilo.

 9. Před tím vs předtím

  Pokud můžeme říct, že se něco stalo před danou dobou, dříve či prve, píšeme dohromady. Pokud ne, píšeme s mezerou.

 10. Potenciální vs potencionální

  Trigger point všech gramatických nácků. Je přece potenciál, a ne potencionál. To je snad jasný. Tady vás asi zklamu. Narozdíl od verlyby a pernamentky (ze kterých mám chuť si vypíchnout oči já), jsou v tomhle případě přípustné obě varianty.

 11. Standartní vs standardní

  Pokud zrovna nechcete mluvit o prezidentském praporu (a i tak byste použili označení „standartové“), volte vždy variantu s „D“.

 12. Díky vs kvůli

  Na tohle dávejte opravdu velký pozor. Často to totiž může úplně změnit význam sdělení. „Díky” používáme pouze v případě pozitivního dopadu. V naší testovací větě bychom tedy použili „kvůli“, protože přijít pozdě do práce je většinou průšvih. Díky této poučce už to vždycky napíšete správně.

 13. Email vs e-mail

  Pokud nepracujete v oboru barvy-laky, slovo email navždy (nebo dokud ho pravidla neuznají) vyřaďte ze svého slovníku. Správně je totiž jenom varianta se spojovníkem. Stejně to platí i pro slova e-book a e-shop.

 14. Jaký vs který

  Zájmeno „který“ používáme v otázce na výběr z několika možností. Zájmeno „jaký“ v otázkách na vlastnosti. Parádnice v našem testu vybírá ze dvou možností, takže by správně použila slovo „které“.

 15. Protežovat

  Bez háčku. Fakt. Slovo má totiž původ v latinském protegere, které znamená krýt či chránit. Pokud byste ho přeci jen chtěli použít s háčkem, pak jedině ve významu, že se něco tzv. pronese z důvodu velké hmotnosti.

  • Výstroj se začala ke konci výpravy protěžovat.