Leady pro vaše podnikání, část 2.:
Co má obsahovat kontaktní formulář

5. 2. 2018 | Petra Vrbová

V prvním díle tohoto seriálu jsme se zabývali metodami sběru leadů. V druhém díle už půjdeme více do detailu a zaměříme se na obsah a druhy kontaktních formulářů při sběru leadů, kterými získáte vyšší míru konverze.

Význam formuláře a co by měl obsahovat

Nejprve je nutné se vždy předem zamyslet, jaký význam tento formulář pro vás má čili komu je určen, jaké informace chcete díky formuláři získat a jak s nimi dále hodláte pracovat.

Kontaktní formulář učený pro poptávku na zřízení rekuperace bude například vypadat naprosto jinak, než pouhý Call-back-request, neboli požadavek leadu, abyste ho kontaktovali zpět. Jiná políčka použijete i v pop-up okně, kde vybízíte návštěvníky webu k odebírání vašich newsletterů.

Pokud mluvíme o obecném formuláři, kde nabízíte zájemcům o vaše služby/produkty poskytnutí bližších informací, sestavení návrhu nebo nastavení balíčku na míru – bohatě vám postačí emailová adresa případně telefonní číslo. Záleží samozřejmě na vás, která informace je pro vás cennější – zda budete využívat email pro rozesílku newsletterů a speciálních nabídek či zda hodláte lead nakontaktovat prostřednictvím telefonu.

Obecná pravidla

Sepsali jsme několik jednoduchých pravidel pro obecný formulář, které vám pomohou velmi výrazně zvýšit míru konverze.

 • Navrhněte kontaktní formulář co nejjednodušší
  Pro potenciální leady je rozhodujících několik málo vteřin pohledu na formulář pro rozhodnutí, jestli se jim ho chce vyplnit nebo ne. Zbavte se ve formuláři všech políček, která nejsou důležitá.

  Tip: z vlastní zkušenosti a stovek prohlédnutých nahrávek v Hotjaru víme, že lidé nemají příliš velký problém vyplnit své jméno a příjmení v kombinaci s e-mailem. U telefonního čísla se lidé většinou zastaví. Pokud je právě telefonní číslo povinné pole, pak lidé poměrně často vyplňování vzdají a odcházejí. Je statisticky prokázáno, že když změníte políčko telefonního čísla z nepovinného na povinné pole, sníží se hodnota konverzí z 39 na 4 %!

 • Nerozdělujte formulář do více sloupců
  Zjednodušujme, zjednodušujme. 2 sloupce opticky značí více práce k udělání, více času stráveného s formulářem a více informací k vyplnění. Jeden sloupec naprosto postačí.

 • Vždy označujte povinná pole
  Pokaždé si ujasněte, která informace je pro vás klíčová, a vše ostatní můžete označit jako volitelné pole. Markantně tím zvýšíte míru konverze. Položme si ruku na srdce, pro začátek vám bohatě postačí jenom emailová adresa. Jestliže se lead o váš business opravdu zajímá, sám se ozve a poskytne vám informací více.

 • Používejte ideálně pouze 3 políčka
  Webová stránka wpforms.com dokonce tvrdí, že míra konverzí při použití 3 políček je 25 %. Pokud použijete 3-5 políček, pak se míra konverze sníží pouze na 20 %. Jestliže vytvoříte formulář s více než 6-ti políčky, pak můžete očekávat míru konverze pouze 15 %.

 • Přizpůsobte délku políček délce očekávaného vkládaného textu
  Na políčko „Jméno“ použijte délku cca 8 znaků, kdežto pro „E-mail“ zvolte délku políčka minimálně dvojnásobné délky.

 • Používejte správnou barvu call-to-action-button
  O tomto jsme již pojednali ve článku Maličkosti, které mohou markantně zvýšit míru konverze vašich dopadových stránek. Určitě se vyhněte červené barvě a nemusíte se bát přidat extra rámeček nebo šipku ukazující na tzv. submit button.

 • Pozor na slova v tzv. Submit button
  Velice záleží na tom, jaké slovo použijete pro odeslání formuláře. Pouhé Odeslat nebo Submit není příliš efektivní. Pro tyto účely doporučujeme konkrétní slova, ke kterým se formulář vztahuje, a to například: „Stáhnout PDF, Zaregistrovat se,..“

 • Integrujte formulář se sociálními sítěmi
  Tímto způsobem se formulář předvyplní na základě údajů, které mají lidé uložené například v jejich LinkedIn profilu.

 • Integrujte políčko pro předvolbu telefonního čísla
  Pokud podnikáte na mezinárodní úrovni, snadno můžete přijít o mnoho leadů jenom proto, že lidé zapomenou vyplnit předvolbu země, ke které se váže telefonní číslo. Vy si pak můžete hodit korunou, kam budete volat. Buďto vložte extra políčko pro předvolbu, anebo si v případě wordpressu nainstalujete jednoduchý plugin, který předvolbu vyplní sám.

 • Jasně specifikujte chyby
  Jestliže lidé špatně vyplní formulář, jasně uveďte, které pole je špatně vyplněno a proč. Není nic demotivujícího, než když na vás pouze vyskočí hláška, že formulář není vyplněn správně a vy jenom máte upravit políčka. Ale která? A co je s nimi špatně?

 • Nahrávejte a dívejte se
  Dnešní technologie nám naprosto skvělým způsobem umožňují spustit nahrávání pohybu lidí přímo na vašich webovkách. Díky tomu zjistíte, jestli lidé nemají problém s vyplňováním formuláře a případně jestli se v nějaké fázi nezadrhnou.

 • Testujte!
  Vždy si nechte ještě formulář otestovat i od jiných lidí, abyste se vyhnuli mimo jiné i technickým problémům. Nic nenaštve víc než to, když krásný a super funkční fomulář má v políčkách špatnou předvolbu textu – například políčko pro „Email“ je omylem nastaveno na číselné hodnoty.

Captcha ano nebo ne? Ne!

Captcha má svůj smysl. V tom se snad shodneme všichni. Snadno se vyhnete spamům, ale je statisticky prokázáno, že právě jeho použitím můžete přijít o další 3 % konverzí. Naštěstí je zde alternativa, kterou se captcha vyhnete, a to tzv. Honeypot Technology. O co se jedná? Je to systém, který vás chrání před spamy a útoky hackerů a dalších „škodlivých“ metod prováděných na internetu.

Nevíte, jakým způsobem lze leady sbírat? Přečtete si první díl tohoto seriálu!

Inspirováno:
www.wpforms.com
www.jennamolby.com
ww.wpforms.com/spam-protection/