DODO

DODO

Klient: DODO
Obor: Logistika
Služby: Marketing na sociálních sítích, Performance a Branding
Období spolupráce: duben 2022 – leden 2023

Název kampaně:

HR kampaně pro DODO

  ZADÁNÍ

Pro klienta DODO jsme zajišťovali komplexní zajištění digitálních kampaní - brandové kampaně, realizovali jsme rebrandingovou kampaň a nábor franšízantů. Stěžejní ale byly a jsou náborové kampaně kurýrů, na které se v této case study zaměříme.

  VÝZVA

Z počátku spolupráce, kdy se ještě dotvářela nová náborová LP, neměl web s náborem kurýrů jasnou a jednoduchou strukturu, což komplikovalo mimo jiné i doměřování konverzí a s tím spojenou optimalizaci kampaní. Samotný optimalizační proces by také zefektivnilo ztransparentnění interního procesu, který následuje po sběru leadu. Díky tomu bychom byli schopni lépe vyhodnocovat kvalitu leadů.

Další výzvou bylo komunikovat velice podobné nabídky, které byly zacílené na stejné publikum (ale musely být komunikované odděleně v kampaních), kdy si tedy jednotlivé kampaně konkurují. Bylo také nutné reagovat velmi flexibilně na změny v těchto jednotlivých kampaních a rozšířit kampaně do míst, kde to bylo možné.

  ZPRACOVÁNÍ

S ohledem na širokou cílovou skupinu jsme komunikaci spustili na většině hlavních platformách, komunikace běžela na Skliku, v Googlu, na Facebooku a Instagramu. V rámci HR kampaní nejlépe funguje Google Search, Sklik Search, Facebook Ads, dobře je podporují GDN kampaně.

DODO
DODO
DODO

Ukázka Google a Sklik kampaní

DODO
DODO
DODO
DODO

Ukázka FB/IG kampaní

Komunikace je hravá, ale seriózní. Stavíme především na komunikaci benefitů dané práce, klademe důraz především na flexibilitu, která je pro mnoho lidí v dnešním pocovidovém světě důležitá.

Naším cílem bylo kampaně vést na hlavní stránku s rozcestníkem pozic. V reakci na požadavky HR bylo ale nutné upřednostňovat nějaké z konkrétních pozic, kdy bylo potřeba spustit náborovou kampaň někdy i na detail 4 velice podobných inzerátů, které měly být cílené na Prahu a stejnou cílovou skupinu. Abychom zabránili zbytečnému navyšování CPA u našich vlastních kampaní jsme kampaně rozdělili tak, že jsme nekomunikovali všechny inzeráty ve všech typech kampaní na Googlu a Skliku. To nám pomohlo se snížením CPA.

Náborové kampaně jsme dále škálovali a rozšířili o FB lead ads kampaně, kde se nám podařilo generovat leady v průměru 57 Kč za lead.

DODO
DODO

Za účelem zkvalitnění leadů a zkrácení času práce s kontakty v rámci HR procesu jsme ke kontaktním údajům do dotazníku přidali i vlastní otázky, které zabránily vyplnění dotazníku “omylem” a navíc poskytly cenné informace pro následné zpracování dat HR pracovníky. Příjemným překvapením pro nás bylo, že dané leady byly z počátku i levnější než ty původní se základními otázkami. Ale i s postupným drobným zdražováním jsme se v rámci 3,5měsíční kampaně dostali na průměrné CPA 66 Kč.

DODO
DODO
DODO
DODO

  VÝSLEDKY

Podařilo se nám snížit průměrné CPA o 14 %, a to díky optimalizaci přebíraných kampaní, rozšířením strategie a přidáním Facebook lead ads. Právě u facebooku došlo ke snížení průměrného CPA dokonce o 45 %.

Podařilo se nám vyškálovat požadovaný objem zájemců na stovky měsíčně (původní rozsah byl do stovky měsíčně).

Plnění finálních cílů v podobě reálného onboardingu kurýra i u méně prestižních partnerů/méně atraktivních nabídek práce.

Ve spolupráci s agenuturou LCG jsme v DODO nastartovali performance marketing téměř od nuly. Agentura nám pomáhala nejen s generováním byznysových příležitostí pro sales oddělení, ale především s hiringem kurýrů, kteří byli v té době na trhu velmi nedostupní. Díky jejich přístupu a strategii se celý proces zjednodušil, což se odrazilo na výrazném snížení celkové CPA na relevantního zájemce. Spolupráce s agenturou fungovala na velmi profesionální bázi. Těšila mě především proaktivita a nápady celého jejich týmu. Kromě výkonnostního marketingu jsme společně zrealizovali také úspěšnou rebrandingovou kampaň.

Radek Šnajdr,
Marketing Manager CZ & SK