Ekonomická situace a možné scénáře ve vazbě na marketing

12. 4. 2020 | Tomáš Jukl, Vojtěch Lambert

Máme za sebou první měsíc s nákazou Covid 19 v České republice a už třetím týdnem běží karanténní opatření, která se v menší či dost možná větší míře dotkla i vás a vaší firmy. Spousta firem tedy netuší, co se bude dít dál, jaká bude situace a zejména jak bude reagovat trh. Proto jsme v poslední době udělali řadu analýz, které nám pomohly připravit nejen různé scénáře pro klienty, ale především ukázaly možné slabiny, hrozby, ale také potenciál jednotlivých řešení.

Že je situace stále nejednoznačná a s jen těžko odhadnutelným vývojem dokládá nejen vývoj v ČR, ale i studie canberrské univerzity, která vypracovala 7 možných scénářů. Ten nejoptimističtější počítá s 279 tis úmrtími, další jdou do (i vyšších) desítek milionů. Za první rok. To samozřejmě bude mít obrovský vliv na ekonomiku všech zemí: jednotlivé scénáře počítají s poklesem HDP od 0,1 % do vyšších jednotek procent, scénář ekonoma Jana Bureše mluví o 4 % mezikvartálním poklesu naší ekonomiky.

Už nyní je tedy jasné, že firmy čeká spousta změn. A protože jsou různé scénáře, navíc jednotlivých oborů se celá situace dotkne jiným způsobem (spousta oborů je dnes naopak v růstu, co se týče např online prodejů skrze e-shopy), a každá firma funguje zcela jinak. Neexistuje tak univerzální strategie, jak dál. Bude třeba změnit komunikace směrem ven a/nebo uvnitř firmy? Změnit způsob distribuce, otevřít nové oddělení, zaměřit se na nový segment? Jak se promění cílová skupina zákazníků? A co se bude dít s konkurencí? Jsou také obory a konkrétní firmy, které mohou naopak mohou v této situaci dramaticky vyrůst a využít oslabené konkurence nebo dalších oborů?

4 tipy pro toto období jsme publikovali na Marketing&Media »

Můžeme nabídnout naše praktické zkušenosti z období předchozí krize, kde jsme provedli řadu úspěšných restrukturalizací velkých firem ve spolupráci s mateřskou firmou LCG-360°Consulting. Jsme schopni zanalyzovat celou oblast působení firmy, definovat příležitosti i rizika, nastavit jasná opatření a připravit kompletní strategie a doporučení. Jsme schopni následně zajistit nejen realizaci strategie, ale také poskytujeme řadu online školení, která mohou dále pomoci s aplikací jednotlivých návrhů. Jde o nedílnou součást naší spolupráce se stávajícími klienty, a chceme tuto konzultaci nabídnout i vám. Rádi bychom se s vámi spojili např. skrze video call, probrali situaci ve vaší firmě formou prvotní konzultace strategie ZDARMA vč. dalšího doporučení.


Připravili jsme proto pro firmy speciální programy »