Google data studio a Blending

13. 1. 2022 | Martin Štícha

O Google data studio (GDS) existuje na webu spousta článků. Všichni asi víme nebo tušíme, co GDS umí a zároveň i dokážou.

Lehké shrnutí. GDS slouží k automatizovanému zpracování dat do přehledného reportu. Výhodou těchto reportů je, že si můžete nastavit různé cíle a metriky a poté je vyhodnocovat. Data následně můžete samozřejmě sdílet, jak mezi kolegy, tak i klienty. Ano, nic nového, tento nástroj se už nějakou dobu používá, ale stále jsou tu tací, kteří data tahají ručně, a to je sakra nepohodlné.

Jak udělat základní report si tu dnes říkat nebudeme, podíváme se na Blending, tzv. smíšení dat.

Co je blending?

Blending neboli smíšení dat, je proces, kde se za účelem vytvoření jedné datové sady sloučí více zdrojů, které poté můžeme analyzovat a prezentovat v již zmíněných GDS. Tzv. si rozšíříme jeden zdroj o data z druhého zdroje. Celkem můžeme spojit až pět různých zdrojů. Blendovat můžeme prakticky cokoliv odkudkoliv, tedy za splnění určitých pravidel.

Důležité je, si uvědomit, že musíme mít alespoň jednu společnou dimenzi neboli klíč, která nám umožní dané zdroje dat spojit. Pokud máte společný klíč, GDS si ho najde samo. Mezi nejčastější patří například datum nebo název kampaně. Vše si dopředu promyslete a připravte, aby mezi sebou metriky byly schopné fungovat. I malý překlep zapříčiní prázdnou tabulku. V neposlední řadě nesmíme zapomenout, že GDS podporuje pouze LEFT (OUTER) JOIN. To znamená, že příkaz vytvoří relaci mezi 2 tabulkami a vrátí všechny záznamy z levé tabulky(A) spolu se záznamy, které jsou nalezeny i v pravé tabulce (B).

A jak tedy Blendovat? Ukážeme si rychlý postup:

  1. V GDS klikněte na Zdroj, Spravovat smíšená data a následně na Přidat výběr dat.
  2. Přidejte tabulku pro výběr dat, která chcete porovnat.
  3. Vyberte Klíč pro spojení. V případě, že je vše správně připraveno, GDS si je najde samo.
  4. Vyberte metriky, které chcete porovnat, případně upravte.
  5. Pojmenujte nový zdroj dat.
  6. Uložit.
  7. Nový zdroj se zobrazí ve Zdroj, Spravovat smíšená dat.

Závěrem

Blending je mocný nástroj, pokud jde o automatizaci. Ušetří hodně práce, ale dokáže i zavařit. Ne vždy zobrazí, co by si uživatel přál.