Google+ po pěti letech: co vše se změnilo?

4. 7. 2016 | Mgr. Eldar Vagabov

Už je to celých 5 let ode dne, kdy vznikla síť Google+, od které téměř každý z nás, kdo tenkrát fungoval na internetu, obdržel pozvánku. Google+ měl vysoké ambice; chtěl konkurovat Facebooku a sdružovat masy lidí a zajímavý obsah. Realita dnešního dne je však úplně jinde, a ačkoliv si každý z nás, kdo alespoň trochu sleduje dění ve světě sociálních sítí, může říkat, že Google+ je mrtvý, pravda je trochu jinde.

Začátky byly velmi optimistické

Protože Google+, stejně jako například gmail, ze začátku fungoval pouze na pozvánky a člověk je osoba, která ráda získá něco, co nemůže mít úplně každý, byl růst v prvních měsících opravdu raketový; už první měsíc měla síť G+ téměř 20 miliónů uživatelů a téměř o půl roku později skoro 100 miliónů uživatelů a růst nepolevoval. V roce 2013 síť G+ měla ve svém portfoliu téměř půl miliardy uživatelů.

Realita však byla pesimistická

I přes ohromující čísla nebyla síť G+ zdaleka tak živá jako například Facebook nebo Twitter. Ačkoliv stovky miliónů uživatelů byla opravdu reálná čísla, mnohem důležitější hodnotou byl však počet uživatelů, kteří se sítí opravdu interagují, jsou aktivní a přispívají. Zde se vše dramaticky lišilo; Google+ znamenal obrovský počet uživatelů a pouhý zlomek opravdu „živých“ uživatelů. Podstata problému spočívala v tom, že tak rapidní nárůst uživatelů byl umělý růst vytvořený samotným Googlem. Jak ukazují i dobové statistiky, Google+ dosáhl stejného počtu registrovaných uživatelů jako Facebook až 16krát rychleji; nelogický rozdíl v počtu registrovaných uživatelů u dvou sítí s podobným zaměřením. Je to jasný důkaz toho, že nárůst byl vyvolán uměle s cílem přilákat „živé“ uživatele.

Je Google+ tedy mrtvá sociální síť?

Ne tak úplně. Jednou z metrik, které ukazují reálný potenciál sítě, je například počet zobrazení u přidaných snímků. Stále je možné dosáhnout až desítek tisíc zobrazení pokud se objeví opravdu zajímavý snímek, který vyvolá určitou reakci veřejnosti. Nevýhodou však je, že metrika ukazuje pouze počet zobrazení a nerozděluje hodnoty na unikátní a opakované zobrazení, což znemožňuje určit přesný počet unikátních lidí, kteří si obrázek zobrazili.

Google+ v dnešní době sdružuje pouze některé skupiny uživatelů, kteří se rozhodli opustit Facebook z různých důvodů; někomu nevyhovují reklamy, obchodní nabídky nebo třeba neosobní stránky propagující značky a produkty. Google+ je u těchto uživatelů jedinou sociální sítí, která jim dává smysl a proto nelze G+ považovat za zbytečnou síť. Jen je potřeba si nedělat iluze o tom, že se na ní dají provádět marketingové kampaně a akce a doufat, že tím pomůžete růstu povědomí nebo prodeje vašich produktů a služeb.