Grandhotel Pupp

Grandhotel Pupp

Klient: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Obor: cestovní ruch (hotel)
Kampaň: FB a IG profily (správa sociálních sítí), Performance & Branding, Influencer Marketing
Období spolupráce: 2018 – 2020

  ZADÁNÍ

Spolupráci s Grandhotelem Pupp jsme započali v lednu 2019. Kdy jsme začali připravovat novou digitální strategii. Klientovi jsme představili kompletně novou komunikaci pro sociální sítě (Facebook a Instagram), a zavedli výkonnostní i brandové kampaně za účelem nejen zvýšení návštěvnosti webu, ale zejména pro navýšení počtu rezervací provedených přímo na webu. Dalším důležitým cílem bylo postupné představování revitalizace hotelu.

  ZPRACOVÁNÍ

Provedli jsme revizi stávajících sociálních sítí a nastavili novou obsahovou strategii podpořenou pravidelným boostováním příspěvků. Dále jsme do strategie zařadili proklikové kampaně v rámci Facebooku a Instagramu.

V další fázi jsme nastavili vyhledávací a bannerové kampaně v rámci Google a Seznam reklam. Vzhledem k tomu, že velkou část hostů tvoří zahraniční publikum, každý kanál směřujeme svým sdělením a svým charakterem na různé národnosti a cílení publik průběžně testujeme.

Během půl roku komunikace se podařilo dostat hotel a změny do maximálního povědomí (i za pomoci PR komunikace). V návaznosti na to jsme začali navazovat spolupráce s českými i zahraničními influencery, kteří mají za cíl nenásilně představovat hotel a jeho prostory (pokoje, wellness, aktivity). Jako zástupkyní českých influencerek můžeme jmenovat Michaelu Jonas, která strávila víkend v Grandhotelu Pupp na jaře 2019:

Grandhotel Pupp
Grandhotel Pupp

Výsledky této propagace:

  • Nárůst zhlédnutí IG profilu o 938 %
  • Nárůst prokliků na web o 3 307 %

Hotel disponuje skvostnými interiéry, exteriéry a jeho historie je neméně zajímavá. Koná se zde nespočet kulturních akcí, a proto obsah sociálních sítí zakládáme primárně na těchto tématech vedle standardní propagace pobytových balíčků, spa, wellness apod.

Společně jsme také s Grandhotel Pupp podstoupili kompletní rebrand. Lidé velice dobře reagují na grafické zpracování fotografií nejen na sociálních sítích, ale také v rámci displayových kampaní.

Níže jsou k dispozici top příspěvky v rámci dosahu a počtu interakcí:

Grandhotel Pupp
Grandhotel Pupp
Grandhotel Pupp

Na Instagramu fanoušci velice dobře reagují na stylizované fotky viz příklady níže:

Grandhotel Pupp
Grandhotel Pupp
Grandhotel Pupp

  VÝSLEDKY

Níže jsou výsledky za období červenec – prosinec roku 2019, kde jsme zaznamenali následující růsty hodnot:

Facebook

Meziroční nárůst interakcí o 50 %

Instagram

200 % nárůst zásahu uživatelů Instagramu

Web

Meziroční nárůst návštěvnosti o 39 %

Meziroční růst objednávek pobytů v průměru o 100 %

Značka Grandhotel Pupp poslední 2 roky prochází změnou svého positioningu z hotelu ‚pro slavné a bohaté' na tradiční český hotel pro všechny, kteří hledají kvalitu a pohodlí. Agentura LCG nastavila fungování sociálních sítí hotelu, které se staly důležitým komunikačním kanálem této změny. Hlavními úkoly bylo představení nového vizuálního stylu, propagace hotelových služeb a pořádaných eventů. Další velkou oblast spolupráce tvoří správa online kampaní. Nejvíce si cením detailního vyhodnocování všech zmíněných aktivit a vstřícnosti, se kterou tým LCG vždy přistupuje k našim požadavkům.

Jindřich Krausz,
generální ředitel

Grandhotel Pupp