Hodnoty PPC na Facebooku

29. 6. 2018 | Jan Matyáš

PPC – Pay Per Click (angl. platba za proklik) – způsob internetové reklamy, kdy inzerent platí za kliknutí na reklamu. Výhoda tohoto formátu spočívá v tom, že jako inzerent platíte FB až po kliknutí na reklamu, nikoliv za zobrazení reklamy.

Pokud chcete mít přehled nad výkonností vašich PPC, vyfiltrujte si řádky na Performance and Clicks.

Clicks – jakákoliv interakce s postem formou kliknutí. Může se jednat i o zvětšení reklamy, zobrazení komentářů, kliknutí na video, prokliky na FB profil atd. Jde o nejméně přesný ukazatel ohledně měření návštěvnosti webu, proto doporučuji využívat následující.

Link Clicks – tato hodnota ukazuje, kolikrát bylo kliknuto na jakýkoliv link (odkaz), obsahující vaši reklamu. Jako Link Click vám FB počítá veškeré prokliky na jiné stránky, v případě Instagramu přechod na profil nebo odkazy z textu reklamy. To může způsobovat rozdíl v hodnotách Link Clicks z vaší reklamy a hodnotách, které vám ukazuje Google Analytics.

Unique Link Clicks – unikátní prokliky na link (odstraní hodnoty duplicitních prokliků od stejných lidí).

Landing Page View – nejpřesnější hodnota, co se týče návštěvnosti webu. Tato hodnota naskočí jen a pouze tehdy, když se zájemce úspěšně proklikne na požadovanou webovou stránku uvedenou v nastavení vaší kreativy. Proto se hodnoty Clicks a Landing Page tolik liší. Pokud hodnoty Landing Page Views nevidíte v Business Manageru, stačí si kolonku přidat následovně:

  1. Klikněte na Add Column

  2. Zadejte Landing Page, vyberte Landing Page View a dejte Apply.

Mezi řádky by se vám nyní měly ukazovat hodnoty Landing Page.