Jak kopírovat kampaně napříč účty v Ads Manageru

8. 3. 2022 | Jan Matyáš

Export a import kampaní se může hodit zaprvé pro reportování/třídění výsledků jinou formou než v Business Manageru. Zadruhé může ušetřit čas především v situaci, kdy potřebujete kopírovat celé reklamy z jednoho účtu do druhého a nechcete reklamy nastavovat komplikovaně a zdlouhavě znovu, včetně kreativy, cílení, budgetu atd.

To se hodí například při zamítnutí účtu, který i po odvolání nemůžete dostat zpět, a tak nechcete kopírovat reklamu po reklamě znovu.

Postup je velmi jednoduchý:

 1. Pod účtem, ze kterého chceme kopírovat, si označíme kampaně, které budeme duplikovat.

 2. V Ads Manageru si najdeme ikonku exportu a importu.

 3. Po rozrolování menu, zvolíme export, dáme selected (v případě, že chcete duplikovat úplně vše, logicky dáme all).

 4. Soubor uložíme ve formátu .xlsx (doporučuji vždy tento formát, ostatní nefungují na 100 % a občas byl problém s importem).

 5. Soubor otevřeme.

 6. Zde musíme vymazat obsahy sloupců a jejich hodnoty viz. obrázek (nemůže nastat duplicita).

  Campaign ID
  AD Set ID
  AD ID (je umístěn dále v souboru, dohledejte pomocí Ctrl+F).

 7. Pozor, nemažte obsah řádku 1! – název Campaign ID atd. musí zůstat.

 8. Soubor po vymazání hodnot uložte opět do .xlsx.

 9. Jděte zpět do Ads Manageru pod účet, do kterého chcete kopírovat/importovat původní kampaně.

 10. Označte si tři tečky a dejte import ads in bulk viz obrázek.

 11. Zvolte upravený soubor bez ID hodnot.

 12. Import by měl zabrat chvíli, poté by se měl nahrát bez komplikací. Občas může nastat někde error, který je ale editovatelný (budget, špatné datum), ale základ kampaní je do puntíku zkopírovaný, včetně kreativy.