Jak vytvořit marketingovou strategii?

7. 11. 2020 | Lenka Stipcak

Pokud si lámete hlavu nad tím, jak vytvořit marketingovou strategii, mohou se vám hodit postřehy níže. Jestli se chcete pustit do marketingu, který má být efektivní, mělo by jít o promyšlený krok.

Marketingovou strategii potřebujete, abyste se odlišili od konkurence a věděli, kdo jsou vaši zákazníci a kde a jak je oslovíte. V oblasti strategií poskytujeme poradenství i v rámci našich služeb.

K čemu se vám marketingová strategie může hodit:

 • zmapování vašeho podnikání,
 • definice mise, vize a obchodních cílů,
 • určení a popis cílových skupin zákazníků,
 • analýza konkurence,
 • identifikace vhodných marketingových taktik,
 • vytvoření marketingového plánu.

Marketingová strategie nastavuje směr a cíle. Pokud mluvíme o strategii, jedná se o dlouhodobý plán, zatímco marketingový plán obsahuje konkrétní akční kroky, díky kterým je plněna marketingová strategie. Ta může být připravená na několik let dopředu, zatímco marketingový plán popisuje cíle, kterých chceme dosáhnout v daném roce. Marketingovou strategii byste neměli měnit každý rok. Samozřejmě ji ale musíte upravovat v návaznosti na vývoj trhu, nebo plnění marketingových cílů.

Pojďme si společně projít jednotlivé body, které by měla obsahovat úspěšná marketingová strategie, díky které chcete dostat své produkty/služby k lidem, kteří si je pravděpodobně koupí.

Postup tvorby marketingové strategie

 1. Proveďte analýzu trhu

  Analýza trhu je zásadní pro vytvoření marketingové strategie. Abyste mohli úspěšně působit na daném trhu, musíte ho poznat a získat o něm co nejvíce informací. Ať už se jedná o jeho velikost, společenské trendy nebo složení populace.

 2. Definujte své potenciální zákazníky

  Právě díky analýze trhu můžete lépe zjistit, kdo mohou být vaši zákazníci, na které chcete cílit svými obchodními a marketingovými aktivitami. Je důležité si říci, komu je váš produkt určen a jaké uspokojení potřeb řeší. Pokud se snažíte najít nové zákazníky, nezapomínejte také na ty stávající, se kterými se snažte udržovat dobré vztahy.

 3. Proveďte analýzu konkurence

  Vytvořte si přehled své konkurence a nechte se jí inspirovat. Zanalyzujte si například její produktové portfolio, cenotvorbu a marketingovou taktiku. Tato analýza vám pomůže definovat vaše silné a slabé stránky, stejně tak vaší konkurenční výhodu, tedy to, v čem jste jiní než vaše konkurence.

 4. Zjistěte a popište své obchodní cíle

  Pro tvorbu marketingové strategie je důležité definovat obchodní cíle, kterých chcete dosáhnout. Na základě těchto cílů můžete vytvořit marketingové cíle, které je podpoří. Mezi obchodní cíle může patřit například oslovení nového segmentu zákazníků. Důležité je naprosto přesně popsat, čeho chcete dosáhnout a jak to chcete změřit, tak abyste mohli změny a vaši cestu k cíli efektivně vyhodnocovat. Nezapomeňte, že stanovené cíle musí být realistické.

 5. Definujte své marketingové cíle

  Marketingové cíle musí jednoznačně navazovat na obchodní cíle, které jste si stanovili. Právě díky marketingovým cílům dosáhnete těch obchodních. Mezi marketingové cíle může patřit například prodej produktů na nových cílových trzích. Stanovené cíle mohou být jak krátkodobé a časově ohraničené, tak dlouhodobé.

 6. Stanovte si svůj marketingový mix

  Začít můžete se základním marketingovým mixem, tzv. 4P, který je souhrnem čtyřech základních marketingových nástrojů - produkt, cena, místo a propagace. Je velmi důležité, na koho marketingovým mixem budete cílit a o jaký segment trhu se jedná. Základní marketingový mix 4P je možné rozšířit o další nástroje jako například lidský faktor, procesy, prostředí.

Úspěšný marketing začíná tvorbou kvalitní marketingové strategie, která krok po kroku povede k dosažení vašich obchodních cílů. Proto by marketingová strategie měla být nedílnou součástí i vašeho podnikání.

Pokud se na tvorbu marketingové strategie sami necítíte, rádi vám s ní pomůžeme nebo ji za vás celou připravíme.

ZJISTIT VÍCE O SLUŽBĚ