Jak využít automatická pravidla pro překrývání v aukci a zlepšit výkon kampaní

9. 9. 2021 | Jan Matyáš

Auction overleap (překrývání v aukci) nastává tehdy, když vám běží několik Ad Setů obsahujících překrývající se publika, což může mít za následek pokles výkonnosti kampaně. Facebook ale nabízí zajímavou možnost k automatickému odstraňování tohoto problému.

U kampaní s vysokým procentem překrývání audiencí (angl. audience overleap1), může docházet k poklesu výkonnosti kampaně, nechtěnému růstu frekvence (zobrazení na jednu osobu) a celkovému snížení efektivity reklam. A ceny za výsledek (cost per result) naopak rostou.

Pokud vás zajímá, zda u vašich reklam k překrývání dochází, můžete použít buď Inspect tool2, nebo využít možnost skrze Audiences sekce v Business Manageru a jednotlivé audience si porovnávat ručně.


  1. https://www.facebook.com/business/help/537699989762051?id=561906377587030
  2. https://www.facebook.com/business/help/2135725323234735?id=561906377587030
    https://www.youtube.com/watch?v=MBdeA6nHMVE

První možnost přes Inspect tool

Ukázka Překryvu v Inspect toolu

Pokud se nechcete trápit reklamou po reklamě a neustále u každého účtu kontrolovat, zda nedochází k nezdravému overleapu, stačí si přidat automatizované pravidlo pomocí „RULE“ buttonu.

Měla by vám vyskočit možnost výběru vytvořit nové pravidlo či redukovat auction overleap.

Pak už jen stačí nastavit, zda chcete překrývající se kampaně vypnout, anebo vypnout a jejich budget automaticky přesunout do stávajících kampaní.