Jaká je dobrá míra prokliku (CTR)?

14. 7. 2019 | Tomáš Boleslav

Toto je často kladená otázka jak ze strany klientů, tak ze strany PPC manažerů. Samozřejmě, že čím vyšší tím lepší. Ale co může výši CTR ovlivnit?

 1. Reklamní síť

  Kampaně ve vyhledávací síti či produktové kampaně budou mít určitě vyšší míru prokliku než kampaně v obsahové síti. Stejně tak remarketingové kampaně mají předpoklad vyšší CTR oproti ostatním display kampaním.

 2. Relevance

  Relevance kombinuje více faktorů. Od zadání vyhledávacího dotazu po příchod na vstupní stránku webu. Lze sem zahrnout typ klíčové shody, vylučující klíčová slova, cílové skupiny, text reklamy apod.

  Čím více spolu reklamy s klíčovými slovy korespondují, tím více relevantní kampaně jsou a tím vyšší CTR reklamy zpravidla mívají.

 3. Hodnocení reklamy (Ad rank)

  I přes vysoké hodnocení reklamy, může být inzerát téměř neviditelný. Vezmeme-li v úvahu podobu stránky s výsledky vyhledávání (zobrazení produktových kampaní, rozšíření inzerátů, lokální výsledky vyhledávání apod.) viditelnost reklamního inzerátu se výrazně snižuje. Počet zobrazení tedy může být vysoký, ale počet prokliků téměř nulový.

 4. Typ zařízení

  Výše míry prokliku se velmi liší v závislosti na zařízení. Obecně platí, že CTR na mobilech bude vyšší než míra prokliku na stolních počítačích a tabletech. Mobilní reklama zabírá většinu displeje.

 5. Data

  Než začnete kampaně optimalizovat, je dobré, aby kampaň, reklamní sestava či reklama nasbírala alespoň 100 zobrazení. Jinak nepracujete s dostatečně relevantními daty.

 6. Obor

  Výše CTR je často také závislá na oboru podnikání inzerenta. Existují vysoce konkurenční obory s CPC 50-100 Kč, avšak také obory s CPC v jednotkách korun.

Na základě výše uvedených faktorů se jako dobrá míra prokliku účtu považuje 2%. CTR účtu 2% znamená, že některé kampaně (např. brandové) budou mít míru prokliku mnohem vyšší, zatímco u jiných se bude CTR pohybovat hluboko pod touto hodnotou.

Vyšší míra prokliku nemusí vždy ale znamenat dobrou kampaň. Vaše kampaň se může zobrazovat uživatelům, u nichž je z nějakého důvodu malá pravděpodobnost konverze, ale z nějakého důvodu na vaše reklamní inzeráty klikají. Problém je často ve špatné textaci reklam, která není relevantní vůči vstupní stránce. Lidé pak klikají na reklamu s nějakým očekáváním, ale při příhodu na stránku pak ihned odchází.

Existují také různé nástroje, které nám s optimalizací mohou pomoci. Použitím nástroje Auction insights (Statistiky aukcí) můžeme získat velké množstvím zajímavých čísel, které nám pomohou zodpovědět otázky ohledně chování konkurence. Přehled je možné si zobrazit a stáhnout pro jednotlivá klíčová slova, sestavy, kampaně nebo jakýkoliv jiný výběr části účtu podle filtrů nebo štítků.

Závěrem

Klienti se vždy budou ptát, jak CTR zlepšit. Jednoduše řečeno, CTR záleží především na vzájemné relevanci vyhledávacího dotazu, inzerátu, klíčového slova a cílové stránky webu.

Vytvořte dobře strukturovaný reklamní účet, který snadno poskytne vyhledávačům odpovědi na vyhledávací dotazy.

Měli byste vždy usilovat o dosažení vyšší CTR. 2% míra prokliku je dobrá, ale neustálým zlepšováním této metriky budou vaše kampaně špičkové.