Kam zmizel Bounce Rate v Google Analytics 4?

20. 8. 2021 | Lucie Zýmová

Bounce Rate byl v poslední dekádě zásadní metrikou porozumění tomu, jak uživatelé interagují s webovou stránkou. I přesto byste ho v nové verzi „géáček“ marně hledali. Proč tomu tak je a jaké metriky ho teď nahrazují, si povíme v následujícím článku.

A co že to je ten Bounce Rate?

Pojďme si pro začátek uvést stručnou definici:

Míra okamžitého opuštění stránky (Bounce Rate) = kolik % lidí, kteří vstoupili na konkrétní stránku, ihned z webu odešlo. Technicky je okamžité opuštění stránky situace, kdy uživatel otevřel stránku, neprovedl žádnou akci a zase ji zavřel. Tento ukazatel neříká nic o délce návštěvy. Vysoká míra není na škodu, pokud stránka nevyžaduje od uživatele žádnou interakci, např. to může být stránka s adresou, článkem apod.

Proč Google poslal Bounce Rate do důchodu?

Pojďme si to říct otevřeně. Bounce Rate ve skutečnosti není příliš užitečná metrika, zejména v případě, kdy stránka od uživatele žádnou interakci nevyžaduje. A ještě menší smysl dává v mobilních a single-page appkách.

Jaká metrika nám pomůže Bounce Rate nahradit?

GA4 otáčejí koncept opuštění na koncept zapojení. Neřešíme tedy kolik uživatelů na naší stránce žádnou interakci neprovedlo, ale naopak kolik jich nějakou interakci provedlo. Zásadním ukazatelem je proto počet Relací se zapojením (Engaged sessions). Aby si Google zapsal pomyslnou čárku, je potřeba, aby uživatel provedl během návštěvy některou z následujících akcí:

  • strávil na stránce alespoň 10 sekund,
  • uskutečnil alespoň 1 konverzní událost,
  • provedl alespoň 2 zobrazení stránky.

V přehledech interakcí najdete taky 3 další nové metriky:

  • Průměrnou dobu zapojení = průměrná doba trvání relací se zapojením
  • Relaci se zapojením na uživatele = počet relací se zapojením / počet uživatelů
  • Míru zapojení = počet relací se zapojením / počet návštěv

Nejvíce relevantní alternativou k Bounce Rate je tedy Míra zapojení. Ta řeší problémy použití metriky Okamžitého opuštění stránky, které jsme si popsali výše.

Co když vedení nebo klient trvají na reportování výše Bounce Rate?

Předně doporučujeme vysvětlit jim výhody nových metrik a důvody proč je lepší reportovat je. Pokud ani tak nepochodíte, Bounce Rate spočítáte pomocí jednoduchého vzorečku 1-Míra zapojení. Do grafu v Google Data Studio ho snadno přidáte přes Vytvořit pole v oddílu Metrika.

Je ale třeba mít na paměti, že tento údaj bude velmi přibližný, protože zobrazuje pouze reverzní hodnotu k Bounce Rate, která je ale ve skutečnosti minimální hodnotou Míry zapojení. Tzn. že pokud by byl v daném měsíci Bounce Rate 80 %, bude míra zapojení minimálně 20 %. Je to z toho důvodu, že co by dříve GA vyhodnotili jako opuštění (bounce), tak se teď může do relace se zapojením započítat.


Zdroje: ken-williams.com, support.google.com