Kolik stojí marketingová agentura

26. 1. 2024 | Tom Jukl

Komplexnost ceny

Marketing (ani ten digitální) není něco, co si koupíte v obchodě na váhu nebo kusy. Jde o službu, zpravidla dlouhodobou, postavenou z různých činností v různém rozsahu, a která má konkrétní cíle. Spíš než nákup konkrétních složek se podobá třeba cvičení, tréninku, za kterým chcete konkrétní výsledky. Ano, dá se trénovat i zcela nahodile, bez plánu, ale dlouhodobě to nedává smysl. Stejně tak vám možná někdo nabídne nějaké obecné ceníkové nebo předpřipravené balíčkové řešení, ale efektivní to asi moc nebude.

Strategii stavíme vždy na míru cílům

Neexistují u nás dva stejní klienti, a věříme, že ani váš byznys není 1:1 s vaší konkurencí.

Vrátím se k příměru s cvičením:

  • chcete dlouhodobé výsledky, ne jojo efekt
  • máte různé startovní pozice
  • máte různé predispozice
  • máte různé prostředky - časové, finanční, logistické
  • a hlavně máte různé cíle

Asi už je vám jasné, že pod konkrétní ceník nebo balíček toto nenapasujete.

Čas je klíčový faktor

Podobně jako při zmíněném cvičení je i v marketingu nezbytný čas. Transformace se neděje přes noc. Navíc je třeba reagovat na vzniklé situace, okolní změny, takže se v čase strategie různě mění.

Cena je rovnice investic a požadovaných cílů

Něco si kupujete (službu a výsledky) a něco za to platíte. Tahle rovnice má dvě strany, takže jednu bychom měli určitě znát. Buď kolik na to máte peněz (to je případ některých tendrů s jasně daným budgetem), nebo jaké chcete výsledky.

A právě z této strany pracujeme nejraději: zajímá nás, jakých cílů chcete dosáhnout, jaká je situace, jak fungujete, jaké máte zkušenosti apod. Podle toho postavíme konkrétní strategii, která k požadovaným výsledkům povede.

Když nám řeknete, že chcete zvýšit zásah v cílovce, budeme se ptát, kolik to má být. Zjistíme, kolik zasahujete dnes, a probereme, kolik to má být zítra, nebo za půl roku. To samé se týká i brandových kampaní: jaký je cíl zvýšení povědomí? Jaký má být push efekt v salesu?

Ve výkonu nás pak zajímají další věci. Chcete zvýšit obrat, nebo počet objednávek, průměrnou hodnotu objednávky či rezervace, apod? Není problém, ale musíme znát všechna data kolem. Případně chcete zvýšit finální výdělek? Marketing profit? Ok, jen si musíme říct všechny informace za tím. Pusťte nás do detailu, a my vám spočítáme business case na míru.

Tím zjistíme jak nutné náklady na kampaně, tak objem práce, který nám realizace zabere. A z objemu práce už pak jasně stanovíme cenu.

Rozdělení práce

Objem práce ještě závisí na dalším aspektu: co vše bude zajišťovat agentura? A co si zajistí klient či další subjekt? Je na agentuře pouze řízení kampaní, nebo tvoří i kreativu? Obsah? Má klient dost grafických podkladů, nebo je třeba něco fotit? Kdo se stará o web? Toto vše si společně jasně určíme a v nacenění pak konkrétně zvlášť specifikujeme.

Strategii optimalizujeme v čase podle dat

Vše připravujeme na základě dat. Ta jsou velmi přesná - jde o benchmarky z platforem, naše interní data z podobných projektů apod. Přesto může k nějaké budoucí odchylce či změně dojít. Osobně je přirovnávám k navigaci v autě: ukazují vám 50 minut dojezd do cíle, takže počítáte s rezervou. I my s ní počítáme, a když se cestou něco pokazí, tak jízdu upravíme. Když je před vámi zácpa na dálnici, upravíte strategii a vezmete to jinudy.

V marketingu je řada vlivů, na které je potřeba reagovat. Klíčová je zde důvěra a transparentnost na obou stranách. Agentura by vám měla vždy ukázat všechna relevantní data v pochopitelném kontextu a doporučit postup dále. Vy byste naproti tomu měli agentuře poskytnout maximum informací a důvěřovat jí.

A kolik tedy ta agentura stojí?

V tuto chvíli je vám už asi jasné, že ptát se na tuto otázku je stejné, jako ptát se “kolik stojí auto” a neříct nic víc. Je to dost velký rozsah, a i průběžná správa full-servis marketingu se může pohybovat od desítek tisíc do nižších stovek měsíčně.

Není to ale o tom dát do marketingu co nejméně peněz - podstatné je takové nastavení, aby investice do marketingu nakonec vždy generovala správné výsledky včetně těch finančních.