Maličkosti, které mohou markantně zvýšit
míru konverze vašich dopadových stránek

29. 1. 2017 | Petra Vrbová

Landing page (nebo dopadová stránka) skýtá nejen potenciál pro získávání nových klientů, kontaktů, ale také široký prostor pro kreativitu a experimenty, který je vám k dispozici. Při vytváření landing page je samozřejmé potřeba si předem promyslet, jaké informace bude landing page shromažďovat, dále co je zde účelem potenciálním klientům/zákazníkům sdělit, nabídnout a tak podobně. Po vytvoření první landing page (čili verze A) začíná ta zajímavá část. Začněme A/B testovat!

Věděli jste, že vložením šipky ukazující na tlačítko pro konverzi můžete zvýšit proklikovosti vaší landing page až o 10%?

Další variantou vedle šipky, která se velmi dobře osvědčuje, je i rámeček, který ohraničuje a zvýrazňuje tlačítko pro konverzi. Jediným zádrhelem je zde pouze volba barev, kterými chcete na tlačítko upoutat. Dle výzkumů, které porovnávaly vliv červeného a zeleného tlačítka, bylo prokázáno, že zelené tlačítko zvyšuje procento konverzí o 21 - 34%.

Dále například délka formuláře, který mají návštěvníci landing page vyplnit (a tím konvertovat). U něj lze doporučit implementovat spíše kratší (tj. méně políček k vyplnění). Někdy je v jednoduchosti krása, a proto požadování po návštěvnících vyplnit pouze políčko pro emailovou adresu opět markantně zvyšuje počet konverzí.

Snažte se vyvarovat social share buttons (pokud jsou dominantními prvky) a dalším odkazům na landing page, které návštěvníky pouze rozptylují. Další test totiž prokázal, že po odstranění externích odkazů a social share buttons se procento konverzí zvýšilo opět až o 31%.

Odstraňte navigační menu. I zde výzkum potvrdil navýšení procenta konverzí až o 100%. Návštěvníkům musí být jasné a na první pohled zřejmé, že daná landing page má jediný účel, jedno jasné sdělení. Odstraněním navigačního menu se landing page stane přehlednější a jednodušší.

Thank you page nebo příloha v mailu? Jestliže landing page říká, že po vyplnění emailu je již možné např. stáhnout e-book, návštěvníci mohou do formuláře vyplnit falešnou emailovou adresu. Zaslání zmíněného e-booku mailem opět zvyšuje proklikovosti i pravděpodobnost, že uživatel zadá reálnou emailovou adresu.

Zapojte více tlačítek pobízejících ke konverzi. Všechna tlačítka budou mít sice stejný cíl, jako například přesměrování na stejný formulář, ale experimenty opět prokázaly navýšení počtu konverzí o 15%.

Zjednodušte text a celkový obsah landing page. Používání odrážek má vysoký vliv na zvýšení konverzí. Vyvarujte se dlouhým a nesrozumitelným větám. Do bodů dejte obsah např. e-booku/kurzu a jasným zřetelným sdělením informujte publikum, proč mají kliknout a konvertovat.

Vždy optimalizujte langing page pro mobilní telefony. Dnešní doba je neodmyslitelně spojená s narůstajícím využívání mobilních telefonů při brouzdání po internetu. Vždy se ujistěte, že landing page je optimalizována pro mobily. U nás evidujeme více jak 40% příchodů na weby z mobilních zařízení, v cizině je to pak ještě více.