MAPO plasma

MAPO plasma – case study

MAPO plasma

Klient: Plasma centrum Šumperk (MAPO plasma)
Obor: Zdravotnictví (odběr krevní plasmy)
Název kampaně: MAPO plasma – nastartování firmy po útlumu v době koronaviru
Služby: Marketing na sociálních sítích, Performance a brand kampaně, Datová analytika
Období spolupráce: spolupráce: 2019 - současnost


  ZADÁNÍ

MAPO plasma se otevřena na podzim 2019, kdy proběhl launch kampaně skrze digitál. Na základě nařízení a doporučení vládních orgánů byl provoz přerušen v období korona krize v období 15. 3.-30. 3. 2020. Po znovu otevření z kraje dubna však počet dárců klesl na nízká čísla. Bylo zapotřebí znovu nastartovat kampaň s nosným prvkem. Proto se navázalo dne 10. 4. 2020 novou kampaní, která měla za cíl zvednout poptávku a zajistit dostatečný počet rezervací. Rezervace se v období 15. 3.-15. 4. 2020 propadly na 10 % běžného chodu. Cílem nové kampaně tedy bylo vrátit se na původní úroveň a zaplnit kapacity.

MAPO plasma

  VÝZVA

Potřebovali jsme v relativně krátké době zaktivizovat lidi, aby chodili darovat a nebáli se vkročit do zdravotnického zařízení. To se podařilo velmi záhy a už první dny od spuštění kampaně jsme viděli velké růsty rezervací. Na původní úroveň 20-30 rezervací denně jsme se dostali v rámci 5 dnů od spuštění.

MAPO plasma

  ZPRACOVÁNÍ

Na nový restart jsme využili zcela novou kreativu. Připravili jsme kampaň, která reagovala na současný stav a kde jsme komunikovali dárce jako hrdiny. Kampaň reagovala na současnou náladu ve společnosti – „sounáležitost“, kdy nejčastěji komunikovanými tématy bylo šití roušek, podpora zdravotníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví apod.

Mezi prvními jsme mezi tyto témata vnesli téma darování plazmy a potřebu nových dárců, díky kterým bude možno zachraňovat životy v nemocnicích, kde v té době bylo často plazmy nedostatek. Nekomunikovali jsme tak cenové odměny nebo další zvýhodnění, které se většinou u plazma center používají, ale komunikovali jsme přímo k dané cílové skupině. Zaměřili jsme se na několik cílových skupin – mezi nimi i na starší uživatele s claimem „Hrdinství na věk nehledí“. Tato kreativa se nakonec ukázala jako nejúspěšnější.

MAPO plasma
MAPO plasma
MAPO plasma

Většina kampaní probíhala na online platformách. Kampaň jsme spustili v rámci Facebook kampaní (formáty ppc kampaně a konverzní kampaně – optimalizace na rezervace) a přidali k tomu bannerové kampaně napříč účty Google Ads a Sklik. Veškeré kampaně byly zacílené na Šumperk a okolí do 30km.

MAPO plasma
MAPO plasma
MAPO plasma

Využili jsme jak cílení na stávající zákazníky (remarketing, databáze), tak i na prospecting nových zákazníků skrze lookalike audience, ale i plošnějšího cílení. Abychom lidi přesvědčili aby dorazili, spustili jsme doplňkovou kampaň a komunikaci na Facebook, kde jsme lidem ukazovali, jak probíhá dárcovství plazmy během covidu a že není třeba se bát darovat plazmu – tedy bezpečnostní podmínky, přístup personálu a i konkrétní dárce.

  VÝSLEDKY

Bylo zapotřebí se dostat z 2 rezervací denně na 20-30 rezervací denně v krátkodobém horizontu.

MAPO plasma

Díky správnému zacílení a kreativě jsme se dostali na toto číslo v rámci jednoho týdne a doteď jej držíme nebo zvyšujeme.

MAPO plasma

Náklady na konverzi (tj. rezervaci) dosáhly 13 % celkové maximální CPA.

MAPO plasma

Konverzní míra na webu se pohybovala v rozmezí 10–15 % z placených kampaní.

MAPO plasma

Důležitým faktorem také byla pozitivní odezva na reklamy a pojetí a celkovou komunikaci.

  ÚSPĚCH V SOUTĚŽI WEBTOP100

Po úspěchu kampaně jsme se rozhodli s projektem přihlásit do 19. ročníku soutěže WEBTOP100. Do soutěže se přihlásilo celkem 160 českých projektů, které hodnotilo 14 předních expertů z oblasti digitálního marketingu. Vyhlášení výsledků soutěže Webtop100 proběhlo 19. listopadu online z moderního virtuálního studia. V rámci letošního ročníku jsme získali hned dvě ocenění. Stali jsme se absolutním vítězem WEBTOP100 a získali jsme první místo za výkonnostní kampaň roku 2020.

V rámci soutěže jsem byl velmi pozitivně překvapen množstvím kvalitních projektů, které jsme letos měli tu čest hodnotit, v čele s výkonnostní kampaní pro MAPO plasma, která jako jediný projekt ze všech zaznamenala 100 % hodnocení porotce.

uvádí předseda poroty Petr Kleiner

MAPO plasma
MAPO plasma
MAPO plasma