Ochranné známky v Google Ads

3. 12. 2018 | František Lorenc

Známe to, pracně vymyslíte inzerát, který má všechny technické náležitosti a při odeslání ke kontrole zjistíte, že byl zamítnut z důvodu porušení ochranné známky. Krve by se vás v tu chvíli nedořezalo, protože jste nad inzeráty strávili věčnost. Pojďme si tedy připomenout, co vlastně ochranné známky v Google Ads jsou, k čemu slouží a jakým způsobem lze nahlásit jejich porušení.

Co jsou ochranné známky v Google Ads

Ochranné známky v Google Ads jsou nařízení, která zakazují porušovat práva duševního vlastnictví jiných osob.

K čemu ochranná známka slouží

V praxi to znamená, že já jako inzerent nemohu ve své reklamě inzerovat na jméno konkurenční značky, pokud nesplním příslušná opatření. Hlavním důvodem vzniku ochranných známek je porušení dobrého jména dané značky.

V Google Ads se můžeme setkat většinou s dvěma případy použití ochranných známek.

  1. Ochranné známky jsou použity v textu reklamy:

    Ochranou známky v textu reklamy je možné využít za určitých podmínek, které Google Ads přímo stanovuje ve své nápovědě. Ve zkratce můžeme říci, že potřebujete získat souhlas majitele ochranné známky s tím, že ji můžete použít ve svých reklamách. V ostatních případech, kdy inzerent nemá souhlas majitele ochranné známky, je reklama zamítnuta.

  2. Ochranné známky jsou použity jako klíčové slovo:

    Ochrannou známku lze také použít jako klíčové slovo ve vyhledávací kampani. V současné době můžete zařadit ochrannou známku mezi svá klíčová slova téměř bez omezení. Pravidlem je, že nesmí porušovat dobré jméno dané ochranné známky. To se například může stát, pokud by inzerent použil ochrannou známku v klíčovém slově a prodával třeba napodobeniny výrobku, nebo by výrobky byly nekvalitní či poškozené. Zde se tedy hodí připomenout to, že Google Ads ochranné známky v rámci klíčových slov neřeší, pokud tedy závažně neporušíte výše uvedenou podmínku.

Porušení ochranné známky v rámci Google Ads

Bez registrace ochranné známky na příslušném úřadu bude ochrana dobrého jména vaší společnosti poměrně obtížná. Pokud již známku zaregistrovanou máte a zjistíte porušení v rámci Google Ads, je nutné vyplnit tento formulář. Po odeslání se s vámi spojí zaměstnanci oddělení společnosti Google, kteří řeší tyto požadavky.

Na ochranné známky je tedy nutné brát ohled, a to především při vytváření a jednotlivých reklam. Všichni se chceme přece vyvarovat tomu, abychom museli reklamy několikrát upravovat a následně čekat na jejich schválení. Držíme tedy palce, ať právě ta vaše reklama projde bez jakýchkoli problémů.