Responzivní reklama - mocný nástroj pro získávání zákazníků

22. 2. 2017 | Tomáš Boleslav

Minulý rok byl pro Google rokem velkých změn. Po prodloužení inzerátů ve vyhledávání a odstranění pravého sloupce z výsledků vyhledávání si pro nás v polovině roku připravil další novinku - tzv. responzivní reklamy v obsahové síti. Od 31.1.2017 tyto responzivní inzeráty již plně nahradily klasické textové reklamy v obsahové síti, na které jsme byli po mnoho let zvyklí. Pojďme se tedy podívat na to, jaké výhody nám nový reklamní formát nabízí.

Co vlastně znamená pojem responzivní reklama?

Responzivní reklama je specifická tím, že se její formát, velikost a vzhled automaticky přizpůsobí jednotlivým umístěním a zařízením, na kterých se zobrazí. To umožní reklamám nabývat nespočetných podob a velikostí. Nejlepší na tom je, že stačí vytvořit jen jednu reklamu, která se poté sama přizpůsobí konkrétnímu umístění v obsahové síti Googlu.

Co je potřeba k vytvoření responzivního inzerátu?

V prvé řadě je potřeba v Adwords vybrat vhodné obrázky. Buď je možné zvolit některý z obrázků, které nám na základě našeho webu nabídne Google, nahrát obrázek ručně nebo je možné vybrat fotku z nabízené fotobanky.

Obrázky následně doplníme o:

 • krátký nadpis - max. 25 znaků
 • dlouhý nadpis - max. 90 znaků
 • popisek - max. 90 znaků
 • obchodní název (název firmy či značky) - max. 25 znaků
 • cílovou URL

Ve všech formátech reklam se nemusí nutně zobrazovat vše, ale Google si sám vybere, které informace použije.

Inzerát se může zobrazovat v následujících formátech:

1) Textová podoba

2) Bannerová podoba

3) Nativní podoba

Jaké jsou tedy hlavní přínosy responzivní reklamy?

 • Zobrazení přizpůsobené konkrétnímu umístění
  Díky přizpůsobení reklamy různým zařízením a umístěním se reklamy budou moci zobrazovat na více místech než dosud.
 • Úspora času při vytváření reklam
  Při tvorbě reklamy není potřeba vytvářet několik formátů bannerů a to je výrazné ušetření práce při správě PPC kampaní.
 • Lepší výkon kampaní
  Díky většímu množství formátů lze očekávat zvýšení počtu zobrazení i prokliků. Google navíc optimalizuje zobrazování reklam na základě jejich předchozí výkonnosti a tím se jejich úspěšnost ještě zvýší.

Z výše uvedeného je patrné, že responzivní inzeráty jsou velmi zajímavým formátem reklamy a Google jejich nasazením dal inzerentům do rukou nástroj, jakým lze oslovit nové potenciální zákazníky.