UNCS

UNCS

Klient: UNCS, a.s.
Obor: Móda (e-commerce)
Kampaň: Performance & Branding, Datová analytika, Marketing na sociálních sítích
Období spolupráce: 3/2019 - 2022

  ZADÁNÍ

S fashion značkou UNCS jsme začali spolupracovat v březnu 2019. Hlavním cílem bylo zpočátku zvyšovat tržby z e-commerce se zaměřením primárně na akvizici nových zákazníků. Na úvod jsme tedy komplet převzali veškeré placené kanály (Google Ads, Sklik, Facebook Ads, Instagram) s cílem zaměřit se na škálování tržeb.

  ZPRACOVÁNÍ

 • Kompletně jsme přepracovali strukturu search kampaní a doplnili v setech vyšší stovky nových klíč. slov
 • Z PLA (nákupní kampaně), kde bylo jen několik produktů, jsme postupně udělali jeden z nejvýkonnějších reklamních formát
 • Mnohem větší důraz jsme dali na remarketing a jeho zobrazení dle nákupního cyklu zákazníka
 • Začali jsme A/B testovat různé grafické i textové kreativy v display kampaních. Z původně ztrátových display kampaní jsme se přehoupli do mírně pozitivního ROI.
 • Kompletně jsme přepracovali dynamické produktové katalogy na Facebooku, díky kterým jsme dramaticky zvedli tržby z FB Ads.
 • Přidali jsme reklamní kampaně v Skliku – od klasických search kampaní, přes klasický i dynamický remarketing a branding.
 • Začali jsme průběžně zapojovat i brandové kampaně, soutěže a samostatné komunikační kampaně dle předem určeného plánu (Black Friday, Valentýn, léto, Vánoce apod.)

S ohledem na specifickou cílovou skupinu a na základě dat jsme však zjistili, že velmi rychlý růst e-shopu by byl možný jen za cenu vyšších nákladů, v tomto případě obětování v podstatě celé marže na marketing.

U všech našich klientů dbáme nejen na růst obratu, ale především na celkovou ziskovost (u e-commerce to platí dvojnásob). Čili aby klient měl na konci roku ve výsledovce na řádku zisk před zdaněním (případně provozní zisk) co nejvyšší číslo.

UNCS

Klient UNCS má na celou problematiku podobný pohled, a proto jsme se již po prvních 3 měsících výrazně refocusovali kromě škálování obratu i na důslednou kontrolu rentability. Od 2020 jsme pro UNCS vytvořili systém na míru pro měření nákladavosti a rentability, který vychází z historických dat a interních plánů na rok 2020 a čerpá data přimo z klientova účetnictví. Postup byl následující:

 • Analyzovali a zjistili nákladovou strukturu, její vývoj za poslední rok a plán na 2020.
 • Na základě dat jsme odspoda napočítali celý marketingový rozpočet, max. CPA pro každou aktivitu a měsíční rozpočet na každý kanál a reklamní formát.
 • Celá strategie přitom vychází z požadované ziskovosti na úrovni EBITDA, kterou chce klient udržet.
 • Díky tomu přesně víme, kolik a kde můžeme maximálně utratit, kolik kde musíme vygenerovat tržeb (a jaká z toho musí být marže), aby byla zachování požadovaná ziskovost.
 • Celý marketing řídíme jednoduše pomocí 4 metrik. K tomu, aby klient zjistil, jak plníme či neplníme plán mu stačí 1 metrika – Margin on Marketing Investment Ratio (MIR).
 • Díky MIR ihned ví, jestli plníme/neplníme požadovanou ziskovost a kolik mu marketingové aktivity ukrojily z marže.
UNCS
UNCS
UNCS
UNCS

  VÝSLEDKY

Za spolupráci v roce 2019 jsme společně dosáhli těchto výsledků:

 • 232,68 % návratnost investice na hrubé marži (počítány média, ale i všechny náklady za agenturu)
 • 161,80 % mezní návratnost investice na marži
 • Meziroční nárůst tržeb z kampaní v Google Ads o 134,61 %
 • Meziroční nárůst tržeb z Facebook Ads o 424,42 %
 • Meziroční nárůst tržeb z Skliku o 673,18 %

S LCG New Media se nám už druhý rok daří nejen zvyšovat tržby, ale hlavně zajistit celkovou ziskovost v ecommerce. Mimo kampaňové a exekuční části oceňuji i proaktivní přístup k vytvoření systému pro kontrolu rentability, práci s našimi interními daty a celkově odlišný přístup, než jsme byli zvyklí u jiných digitálních agentur. Velmi jsme spokojeni i se systémem reportingu, kde máme všechna data pohromadě na jednom místě a rozumíme všem souvislostem.

Ing. Nicole Kořínková, MSc.
Social Media & Project Manager

UNCS