Základní pilíře spolupráce s influencery

5. 7. 2019 | Petra Vrbová

V červnu jsem dostala možnost prezentovat naše zkušenosti v LCG New Media s influencer marketingem během Klubového večera WebTop100 a ukázat druhy spolupráce s influencery. Právě pro tuto prezentaci jsem připravila koncept klíčových pilířů pro co nejvíce efektivní propagaci prostřednictvím influencera.

Jakým způsobem vlastně s influencery pracujeme my v LCG New Media? V rámci spolupráce zapojujeme influencery do kampaní, kde jsou hlavními cíli vysoké dosahy a zobrazení postů propojených s propagovanou značkou, nábor fanoušků na Instagram dané značky, eventy v prostorách našich klientů, soutěže o produkty klientů aj.

Pilíře efektivní spolupráce s influencery

Dosavadní zkušenosti s prací s influencery mě přiměly k tomu se zamyslet nad tím, co jsou hlavní pilíře efektivní spolupráce s influencery. Co by měl splňovat influencer a co markeťák, který spolupráci domlouvá?

  • Markeťák – na straně markeťáka by mělo být už při výběru influencera jasná nabídka (finanční plnění, barter, počet postů/Instagram stories), cíl a forma propagace. To je pro úspěch klíčové.
  • Influencer – aby byla propagace efektivní a splnila očekávání jak naše, tak klienta, kterého zastupujeme, vždy kontrolujeme, jestli je influencerovo publikum relevantní. Abychom například propagaci alkoholu necílili na publikum sportovce. Jsme také zastánci autentické propagace – na podobě postu a znění propagačního sdělení, které si s influencerek předem nadefinujeme. Pak už necháváme volnou ruku k tvorbě 😊
  • Spolupráce by měla být vždy dovršena vzájemnou důvěrou, že propagace proběhne v daném termínu, v domluvené podobě a za dohodnutou odměnu, která bude dle smlouvy vyrovnána. Označení spolupráce je nezbytnou součástí propagace.

Problémy spojené s měřením efektivity propagace?

Co vlastně současné markeťáky na influencer marketingu naopak nejvíc pálí? Podle webu emarketer.com je to právě měření ROI neboli návratnost investice vložené do propagace (57 %), dále falešní sledující influencerů (21 %). 13 % dotazovaných vyjádřilo, že se setkávají s problémy autenticity propagace.

Jak efektivitu měříme u nás? Sepsali jsme pro vás tomto článku několik tipů založených na našich zkušenostech o tom, jak monitorovat a vyhodnotit efektivitu kampaně.