Žebříček mikroinfluencerů 2020

24. 7. 2020 | Pavlína Pospíšilová

Influencer marketing si už dávno ukousl svůj díl z budgetu většiny společností a jde o běžnou složku komunikačního mixu. Mnohé společnosti ale stále stojí v nejistotě před rozhodnutím, zda se spojit s velkým influencerem nebo svou důvěru vložit do rukou mikroinfluencera. Mikroinfluencer má zpravidla tisíce až desetitisíce sledujících, za velkého influencera je pak považován ten s vyššími desítkami tisíc až stovkami tisíc sledujících.

Obě možnosti mají překvapivě nespočet pro a proti. Mezi hlavní důvody pro spolupráci s velkým influencerem patří vyšší zásah, díky kterému spoustu společností nakonec zvolí tuto variantu a investují nemalý obnos peněz do výstupů na profilu se stovkami tisíc sledujících. U spolupráce s mikroinfluencerem však většinou komunikujete směrem k loajálnějšímu publiku. Mikroinfluencer má většinou také autentičtější obsah a výrazně vyšší míru zapojení sledujících, kdy i influencer sám je schopen s fanoušky interagovat a budovat si s nimi vztah. Velcí influenceři většinou nemají kapacitu s fanoušky komunikovat v takové míře nebo mají dokonce manažery, kteří jim profily spravují. Někteří větší influenceři navíc ztrácejí důvěru publika vlivem množství reklam, které na svém profilu sdílejí.

Existuje i mnoho společností, které si pro spolupráci vyberou velké infuencery, u ktrerých si ale nemohou dovolit pravidelnější výstupy. U těchto spoluprací můžeme mluvit o zásahu lidí, ale absenci většiny dalších benefitů plynoucích z podstaty influencer marketingu. Tyto výstupy většinou postrádají autenticitu a důvěryhodnost.

Do rozhodování samozřejmě vstupuje také faktor času a peněz. Obecně je doporučováno se primárně zaměřit na relevanci daného influencera z hlediska zaměření jeho profilu a následně až pak na jeho velikost. Ideální je pak nakombinovat větší influencery s těmi menšími.

Pokud Vás tyto body přesvědčily a chybí Vám už jen vhodně zvolený mikroinfluencer, přinášíme vám i stručný přehled mikroinfluencerů různých velikostí z různých oblastí, kteří mají signifikantní úroveň zapojení sledujících a mohou být ti praví pro vaši značku.