Zkratky v online marketingu – neztraťte se mezi řádky

21. 5. 2018 | František Lorenc

Když píšu blog vždy se snažím čerpat z mých vlastních zkušeností. Dnes se vracím k úplným začátkům, kdy jsem začínal s online marketingem a měl jsem si udělat jasno v desítkách pojmů, které s touto prací souvisí. V tomto blogu se zaměřím jen na část z nich, a tou jsou zkratky. Blog vám bude sloužit jako tahák nebo si případně připomenete jen definici a vysvětlení toho, co vlastně dobře znáte. Takže pojďme na to.

  1. PPC: je zkratka anglických slov „pay per click“. Jedná se tedy o reklamu, kde inzerent zaplatí až ve chvíli, kdy na ni uživatel klikne. Neplatí se tudíž za umístění ani zobrazení reklamy. Slovem PPC se tedy označují reklamy v inzertních systémech AdWords, Sklik, ale třeba i na sociálních sítích.
  2. CTR: znamená v anglickém jazyce „click through rate“. V češtině se překládá jako míra prokliku a jedná se o poměr mezi počtem kliknutí a zobrazení dané reklamy. Výpočet je tedy velmi jednoduchý – x prokliků / x zobrazení *100. Číslo udává, jak je reklama zajímavá pro lidi, kterým se zobrazí. Samozřejmě ideální situace je taková, kdy je CTR co největší. CTR bývá hodně často interpretovaným ukazatelem funkčnosti reklamy. Je potřeba si ale také říci, že ne každá reklama má potenciál dosáhnout stejného CTR. Obecně se dá říci, že bannerová reklama má oproti té textové ve vyhledávání menší CTR.
  3. CPC: tato zkratka v angličtině znamená „cost per click“. V češtině ji tedy překládáme jako cenu za proklik. Jde o cenu, kterou inzerent zaplatí, když někdo klikne na jeho reklamu. Jedná se o nejpoužívanější platební model v PPC reklamách. Zde bych rád upozornil na častou záměnu se zkratkou PPC. Zkratka PPC je druh reklamy, CPC je platební model.
  4. AIDA: Ač by se tak na první pohled mohlo zdát, nemám na mysli slavnou Verdiho operu. Zkratkou AIDA v online marketingu chápeme „ideální“ proces fungování reklamy. Písmena v této zkratce znamenají A – attention, I – interest, D – desire, A – action. Proces by dle této metody měl: přilákat pozornost, vyvolat zájem, přesvědčit o výhodách a podnítit k akci. Nevýhodou tohoto modelu je, že popisuje velmi složitý proces jen v několika málo slovech. Dosáhnout této optimální situace není snadné a je to otázka dlouhodobé práce.

  5. ROI: je zkratka anglických slov „Return On Investments“ tedy návratnost investic. ROI můžeme chápat jako poměr financí vynaložených na reklamu k penězům investovaným do reklamy. Výpočet je tedy – výnosy / investice *100. ROI je jedním z hlavních a rozhodujících ukazatelů obchodní efektivity podnikání a výnosnosti marketingových kampaní. Pokud vychází ROI pod 100 %, je neefektivní.

  6. CPM: v angličtině „cost per mile“ je cena za tisíc zobrazení reklamy. Nastavení reklam funguje tak, že klient si zvolí cenu za tisíc zobrazení, dále umístění reklamy a poté inzerent platí za každých 1000 zobrazení reklamy. CPM je efektivní hlavně ve chvíli, kdy inzerent potřebuje podpořit svůj brand, slevové akce, nový atraktivní produkt nebo obecně populární např. sezónní produkt.
  7. ROAS: z anglického „Return On Advertising Spend“ je vlastně hodně podobné návratnoti investic ROI. Rozdíl je pouze v tom, že ROI ukazuje návratnost investic v procentech. ROAS slouží k výpočtu návratnosti v korunách nebo jakékoli jiné měně. Výpočet je tedy – (výnos - investice) / investice. Zjistíte tedy, kolik korun vám přinesla jedna proinvestovaná koruna.
  8. PNO: je podíl nákladech na obratu. Jedná se o procentuální vyjádření hodnoty nákladu (ceny reklamy) vydělených hodnotou dosažených konverzí. Zjednodušeně tedy PNO říká, kolik procent z tržeb tvoří náklady. V tomto případě platí čím menší PNO, tím je kampaň efektivnější a lepší. S hodnotou PNO se nejčastěji setkáte u produktových kampaní, pro které je hodnota PNO jedním z nejdůležitějších ukazatelů efektivity.
  9. CPE: je zkratka anglického „cost per engagement“ tedy cena za interakci/zapojení uživatele/provedení určitého záměru. S touto zkratkou se můžete setkat o něco vzácněji, o to více je však potřeba pochopit její podstatu. V tomto případě platí inzerent za provedenou interakci s danou reklamou. Neplatíte tedy za zobrazení, ani kliky. Už z tohoto lze vyvodit, že ve většině případů bývá CPE využívána u interaktivních reklam, bannerů, reklam ve videích či aplikacích. Zde je větší potenciál funkčnosti této metody.
  10. URL: poslední zkratku, kterou jsem vybral volím opravdu nostalgicky. Hned vysvětlím proč. V úplných počátcích toho, kdy jsem se s online světem začal seznamovat více než uživatelsky, jsem neměl ani tušení co PPC, CPC nebo ROI jsou. Ba dokonce jsem netušil, ani co je URL. Když jsem tuto zkratku viděl v souvislosti s dalšími informacemi, došlo mi celkem rychle, o co se jedná. Ale pokud tento blog čte nějaký úplný začátečník, tak zkratka URL znamená „Uniform Resource Locator“ a jedná se o samotnou adresu v adresním řádku. URL kampaní jsou tedy adresy, na které vedeme lidi z našich reklam.

Zkratkám se v online světě jen velmi těžko vyhnete. Denně je používáme, fungujeme s nimi a dokud budeme žít v době „shonu“, tak zkratky jsou něco, co tento svět přímo symbolizují.

Doufám, že vám blog pomohl, dozvěděli jste se něco nového, osvěžili jste si paměť v tom, v čem jste bez pochyby ostřílení, a nebo jste třeba jen zjistili, jak se daná zkratka řekne v angličtině 😊. Zkuste aplikovat novou metodu do vašich kampaní, nebo si zjistěte další informace o některé z uvedených zkratek.

Používáte nějaké další zkratky? Pokud ano, neváhejte se o ně s námi podělit - napište nám »