Změna vnímání slov s přesnou shodou v Google Adwords

11. 4. 2017 | Tomáš Boleslav

Jednou z nejdůležitějších novinek v Adwords za poslední měsíc je změna vnímání slov s přesnou shodou. Blízké varianty budou nově zahrnovat kromě překlepů, množného čísla, příslovců apod. také pořadí slov a výrazy s funkčními slovy.

Jak se změny projeví v praxi?

Funkční slova

Obecně lze říci, že mezi funkční slova jsou zahrnuta slova, která sama o sobě nemají žádný význam. Jedná se o spojky, zájména, předložky, kvantifikátory (někteří, všechny apod.) modální a pomocná slovesa a spojovací slova, fráze, či věty.

Například přesná shoda pro klíčová slova [restaurace Praha] může odpovídat dotazu „restaurace v Praze“. Tabulka níže uvádí další příklady:

Obr 1 - Zdroj: https://adwords.googleblog.com/2017/03/close-variants-now-connects-more-people.html

Pořadí slov

Ve většině případů pořadí slov celkový význam fráze nemění. Pokud například vyhledáváme klíčovou frázi [restaurace Praha levné] nebo [levné restaurace Praha], význam zůstane stejný.

Od teď se tedy změna pořadí slov nebude promítat do seznamu klíčových slov.

Obr 2 - Zdroj: https://adwords.googleblog.com/2017/03/close-variants-now-connects-more-people.html

Jak na tyto změny v Adwords reagovat?

Změna přesné shody může být komplikací hlavně pro inzerenty, kteří používají podrobnou strukturu kampaní s přesnými výrazy. Nyní může několik reklamních sestav cílit na stejná klíčová slova.

Inzerent proto bude muset pečlivěji vybírat klíčová fráze. Dále by měl:

  • Projít aktuální výsledky vyhledávání u slov v přesné shodě a zkontrolovat, zda ztráta funkčních slov či pořadí slov neovlivní jejich význam.
  • Více se zaměřit na získávání vyhledávacích dotazů, především pokud se jedná o blízké varianty
  • Zkontrolovat blízké varianty a prozkoumat, zda nemohou být jiné variace slov, které jsou aktuálně spuštěny, ovlivněné těmito změnami