E-commerce přehled: EU a Česko

22. 9. 2022 | Marek Schwarz

Během posledních dvou let získali maloobchodníci mnoho zkušeností s digitalizací. Tento posun byl způsoben pandemií Covid-19, během níž e-commerce a maloobchod hrály zásadní roli pro ekonomiku i společnost.

Vývoj se odráží v číslech, které ukazují, že v roce 2021 vzrostl celkový evropský e-commerce na 718 miliard EUR, tedy o 13 % oproti předchozímu roku. Vzestupný trend se předpokládá také v roce 2022, ale s nižším tempem růstu 11 % na 797 miliard EUR.

Následující informace vychází z průzkumu Ecommerce Europe a EuroCommerce a zahrnují data z 37 zemí evropského kontinentu. Data pro rok 2022 vyjadřují předpokládaný vývoj.

Zdroj: IMF

Zdroj: World Bank

Zdroj: Eurostat; Statista

Počet obyvatel v Evropě má podle dat klesající charakter. Hrubý domácí produkt a procento obyvatel s přístupem k internetu naopak roste. Navzdory očekávání, že se e-commerce výrazně zpomalí po ukončení pandemických opatření, zůstává v mnoha zemích online nakupování stabilní.

Zdroj: Eurostat; Statista; United Nations

Zdroj: IMF

I přes to, že některé země hlásí nižší online prodeje, zaznamenal v roce 2021 evropský e-commerce růst. Jak je již delší dobu trendem, východní Evropa měla vyšší tempo růstu v oblasti B2C e-commerce než v mnoha západoevropských zemích. Západní Evropa se však stále nejvíce podílí na celkovém obratu s 63 %, východní Evropa pak představuje pouze 2 % z obratu.

Zdroj: Eurostat; Statista; United Nations

Zdroj: Eurostat; Statista; United Nations

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česká republika ve statistice obyvatel s přístupem k internetu až na 20. místě. Ovšem s nakupováním online má v Česku zkušenost mnohem více uživatelů internetu. V této statistice jsme na 8. místě. V obou statistikách je Slovensko hned za námi, tedy na 21. a 9. místě.

Co se týče procenta HDP, které je tvořeno e-commerce obchodem (2021), je Česko s 5,27 % na 5. místě. Na prvním místě je Estonsko s 8,22 %. Slovensko je pak na 23. místě s 2,32 %.

Ve statistice e-commerce růstu (2021) je Česko s 11 % až na 28. místě. Pro srovnání na první příčce je Estonsko s velkým náskokem (47 %), následuje Maďarsko s 29 %. Slovensko je s 12 % na 24. místě.

Česko

V České republice má hrubý domácí produt za poslední tři roky rostoucí trend. V roce 2022 se oproti předchozímu roku předpokládá výrazný růst HDP o 18 % na hodnotu 275 miliard EUR. Podíl e-commerce na celkovém HDP se však předpokládá nižší, a to o 0,3 % na hodnotu 4,97 %.

Zdroj: IMF

Zdroj: IMF

Procento obyvatel s přístupem k internetu se meziročně zvyšuje o přibližně 1 %. V roce 2022 se pak předpokládá, že přístup k internetu bude mít 91 % obyvatel. A roste také počet uživatelů internetu, kteří nakupují online. Se začátkem pandemie v roce 2020 byl v této statistice výrazný nárůst o 7 % oproti předešlému roku. V roce 2022 se předpokládá, že hodnota vzroste na 87 %.

Zdroj: EUROSTAT

Zdroj: EUROSTAT

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že většina zákazníků bude nakupovat online více než před pandemií. To ukazuje i předpoklad e-commerce obratu ze segmentu B2C, který by měl v roce 2022 dosáhnout hodnoty 13,67 miliard EUR z 12,31 miliard EUR v roce 2021. Bude se tedy jednat o 11% růst.

Zdroj: National e-commerce associations