Opět jsme porovnali meziroční výsledky 360ky postu

3. 7. 2020 | Petra Vrbová

Ani letos jsme nezapomněli otestovat post a grafiku typu 360 stupňů. Mrkněte na porovnání let 2018, 2019 a 2020. Jaký vliv měla pandemie na výsledky letošní 360ky?

Meziroční porovnání

Už loni jsme porovnávali výsledky 360ky mezi lety 2018 a 2019. Jak si stála 360ka letos v březnu?

Veškeré posty s fotku tzv. 360 stupňů jsme testovali se stejným cílením, za stejnou finanční částku a s téměř totožným zadáním. Soutěžilo se také o stejnou výši výhry a doba trvání soutěže byla rovněž stejná. Lidé tak měli totožný počet dní na to, aby mohli soutěžit.

Zásadní rozdíl je ve fanouškovské základně, která v roce 2018 byla 9001 fanoušků a v roce 2019 se jednalo o 15 722 fanoušků. V roce 2020 už šlo o 20 357 fanoušků.

Níže jsou zobrazeny všechny tři příspěvky – pláž s mořem je post z roku 2018, post s džunglí je z roku 2019 a dále post z mořského dna je z roku 2020.

Jaké výsledky jsme zaznamenali? Budeme porovnávat posty z pohledu dosahů, interakcí a impresí.

Dosah

V porovnání roku 2019 a 2018 se počet fanoušků v roce 2019 zvýšil téměř o 7 tisíc fanoušků. Nicméně počet organických zobrazení byl právě v roce 2019 nižší, stejně jako virální dosah. Placený dosah i přes totožnou investovanou částku byl vyšší v předchozím roce.

Celkový dosah byl v roce 2018 o 58,6% vyšší.

V roce 2020 se celkový počet zobrazení postu oproti roku 2018 téměř zdvojnásobil a oproti roku 2019 téměř ztrojnásobil.

Zobrazení

Také celkový počet zobrazení podstatně klesl v roce 2019 oproti roku předchozímu.

V roce 2020 jsme se dostali v celkovém počtu zobrazení lehce nad výsledky z roku 2018. V roce 2020 jsme se také dokonce dostali na nižší cenu za 1 000 zobrazení než v roce 2018.

Interakce

Celkový počet interakcí klesl v roce 2019 oproti roku 2018. Naopak v roce 2020 jsme se opět dostali na čísla srovnatelná s rokem 2018.

V roce 2020 jsme získali nejvyšší počet lajků. Naopak nejvyšší počet komentářů jsme zaznamenali v roce 2018.

Čím to je a co z toho plyne?

V roce 2019 jsme oproti roku 2018 s rozdílem téměř 7 000 nových fanoušků stránky zaregistrovali pokles jak dosahů, tak zobrazení i interakcí. Jak jsme uváděli už ve srovnání pouze těchto 2 let, příčin tohoto výsledku mohlo být několik, a to:

  1. Nezájem – zřejmě i uživatelé Facebooku byli tehdy novým formátem v roce 2018 více zaujati, a proto v následujícím roce interagovali méně.
  2. Grafika - má iluze moře a pláže vyšší potenciál pro zaujetí fanoušků, nežli džungle?
  3. Lenost - čím více úkonů účast v soutěži obnáší, tím méně lidí soutěží ať je výhra jakákoli.
  4. Facebookovský algoritmus - po změnách algoritmu se pro vyšší počet zobrazování a vyšší nebo alespoň stejný dosah musíme podstatně připlatit.
  5. Motivace soutěžit

Co se týče porovnání s rokem 2020, zde je evidentní, že post byl publikován již za doby značného vlivu korona viru. Postupně se uzavíraly obchody, restaurace, hotely, kavárny a mnoho dalších. Inzertní prostory na Facebooku se postupně uvolňovaly právě z toho důvodu, že byly služby i prodej zboží dočasně zastaven. Z tohoto uvolnění ploch k inzerci nám „napomohl“ dostat ceny a výsledky tohoto typu postu zpět na úroveň výsledků z roku 2018 čili z doby ještě před zásadními změnami v algoritmu.